MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Bertil Kinnby
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:bertil.kinnby@mah.se
Telefon:040-66 58590
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, KL:2351
Mobil:
Fax:040-925359
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Egen webbsida
blackbox blackbox
BERTIL KINNBY
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Oral biologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö högskola  
Odontologiska fakulteten  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  OD (Klerken), rum KL:2351, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-66 58590 work fax 040-925359
Bertil Kinnby