MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bertil Kinnby
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:bertil.kinnby@mau.se
Telefon:040-6658590
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 2351
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Egen webbsida
blackbox blackbox
BERTIL KINNBY
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Odontologi Oral biologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Klerken, 2351, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658590
Bertil Kinnby