MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Björn Klinge
seniorprofessor

Björn Klinge är senior professor och övertandläkare i parodontologi. Under perioden 1 juli 2012 till årsskiftet 2016/2017 var han dekan vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Klinge är Vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Han är programdirektor för en Nationell klinisk forskarskola inom odontologi, placerad vid KI och med anslag från Vetenskapsrådet. Han är registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för dentala implantat (NQRDI: Nationellt Qvalitetsregister för Dentala Implantat). Han utnämndes i december 1994 av regeringen till professor i paradontologi tillika övertandläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm. Klinge är Honorary Fellow, vid Singapore Dental Hospital, Honorary Professor, vid Ji-Lin University, Kina, hedersledamot och tidigare ordförande i Svenska Parodontologföreningen, ordförande i Scandinavian Society of Periodontology, past president i European Association for Osseointegration (EAO) och vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen. Hans forskning är i huvudsak inriktad mot kopplingen mellan allmänsjukdomar (främst hjärt-kärlsjukdomar) och infektion/inflammation i munnen samt förekomst och utveckling av lokala vävnadsreaktioner runt tandimplantat (periimplantit).


Forskningsprogram

Foresight pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bjorn.klinge@mau.se
Telefon:040-6658454
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 6037
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Stavropoulos, Andreas, Bertl, Kristina, Bruckmann, Corinna, Isberg, Per-Erik, Gotfredsen, Klaus, Klinge, Björn (2015) "Hyaluronan in non-surgical and surgical periodontal therapy : a systematic review" 236-246, Wiley, ISSN 1600-051X, DOI [länk],

  Bertl, Kristina, Bruckmann, Corinna, Klinge, Björn, Gotfredsen, Klaus, Stavropoulos, Andreas (2015) "Hyaluronan vid parodontal behandling" 58-65, Sveriges tandläkarförbund, ISSN 0039-6982, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Altamash, M., Klinge, Björn, Engstrom, P. -E (2016) "Periodontal treatment and HbA1c levels in subjects with diabetes mellitus" Journal of oral rehabilitation;1, 31-38, Wiley, ISSN 0305-182X, DOI [länk],

  Stavropoulos, Andreas, Sculean, Anton, Bosshardt, Dieter D, Buser, Daniel, Klinge, Björn (2015) "Pre-clinical in vivo models for the screening of bone biomaterials for oral/craniofacial indications: focus on small-animal models" Periodontology 2000;1, 55-65, Wiley, ISSN 0906-6713, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rathnayake, Nilminie, Gustafsson, Anders, Norhammar, Anna, Kjellstrom, Barbro, Klinge, Björn, Ryden, Lars, Tervahartiala, Taina, Sorsa, Timo (2015) "Salivary Matrix Metalloproteinase-8 and-9 and Myeloperoxidase in Relation to Coronary Heart and Periodontal Diseases : A Subgroup Report from the PAROKRANK Study (Periodontitis and Its Relation to Coronary Artery Disease)" PLoS One;7, e0126370, Public Library of Science, ISSN 1932-6203, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bertl, Kristina, Bruckmann, Corinna, Klinge, Björn, Gotfredsen, Klaus, Stavropoulos, Andreas (2015) "Hyaluronanprodukte in der Therapie von Gingivitis- und Parodontitispatienten : Eine Literaturübersicht" Parodontologie;4, 423-433, Quintessence, ISSN 0937-1532,

  Derks, Jan, Håkansson, Jan, Wennström, Jan L, Klinge, Björn, Berglundh, Tord (2015) "Patient-reported outcomes of dental implant therapy in a large randomly selected sample" Clinical Oral Implants Research;5, 586-591, Wiley, ISSN 1600-0501, DOI [länk],

  Rathnayake, Nilminie, Åkerman, Sigvard, Klinge, Björn, Lundegren, Nina, Jansson, Henrik, Tryselius, Ylva, Sorsa, Timo, Gustafsson, Anders (2013) "Salivary biomarkers of oral health : a cross-sectional study" Journal of Clinical Periodontology;2, 140-147, Wiley, ISSN 0303-6979, DOI [länk],

  Rathnayake, Nilminie, Åkerman, Sigvard, Klinge, Björn, Lundegren, Nina, Jansson, Henrik, Tryselius, Ylva, Sorsa, Timo, Gustafsson, Anders (2013) "Salivary Biomarkers for Detection of Systemic Diseases" PLOS ONE;4, e61356, Public Library of Science, ISSN 1932-6203, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wahlin, Åsa, Jansson, Henrik, Klinge, Björn, Lundegren, Nina, Åkerman, Sigvard, Norderyd, Ola (2013) "Marginal bone loss in the adult population in the county of Skane, Sweden" Swedish Dental Journal;1, 39-47, Sveriges tandläkarförbund, ISSN 0347-9994,

  Klinge, Björn (2012) "Peri-implant marginal bone loss : an academic controversy or a clinical challenge?" European Journal of Oral Implantology;Suppl, 13-19, Quintessence, ISSN 1756-2414, URL [länk],

  Klinge, Björn, Meyle, J., Working group 2 (2012) "Peri-implant tissue destruction : the Third EAO Consensus Conference 2012" Clinical Oral Implants Research;s6, 108–110, Wiley, ISSN 0905-7161, DOI [länk],

  Buhlin, Kåre, Hultin, Margareta, Norderyd, Ola, Persson, Lena, Pockley, Alan Graham, Pussinen, Pirkko J., Rabe, Per, Klinge, Björn, Gustafsson, Anders (2009) "Periodontal treatment influences risk markers for atherosclerosis in patients with severe periodontitis" Atherosclerosis;2, 518-22, ISSN 0021-9150, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Buhlin, Kåre, Hultin, Margareta, Norderyd, Ola, Persson, Lena, Pockley, Alan Graham, Rabe, Per, Klinge, Björn, Gustafsson, Anders (2009) "Risk factors for atherosclerosis in cases with severe periodontitis" Journal of clincal periodontology;7, 541-9, ISSN 0303-6979, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Ernberg, Malin, Bergenholtz, Gunnar, Dahlén, Gunnar, Ekman, Agneta, Eriksson, Per-Olof, Grøndahl, Kerstin, Klinge, Björn, Lerner, Ulf, Magnusson, Tomas, Matsson, Lars, Pälvärinne, Raimo, Rohlin, Madeleine, Svensson, Roland (2003) "Examina och utbildning inom svensk odontologisk forskning : lägesrapport" Tandläkartidningen;9, 54-59, ISSN 0039-6982, URL [länk],

  Antologibidrag
  Lindgren, Stefan, Aspegren, Knut (red./ed.) | Åkerman, Sigvard, Isaksson, Sten, Klinge, Anna, Klinge, Björn (2012) Munhålan. Studentlitteratur, 131-145, ISBN 978-91-44-07591-4, URL [länk],
blackbox blackbox
BJÖRN KLINGE
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Odontologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 6037, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658454
photo of Björn Klinge Björn Klinge