MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Björn Klinge
dekan

Björn Klinge är professor och övertandläkare i parodontologi samt sedan 1 juli 2012 dekan vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Klinge är Vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samt ledamot av SBU:s nämnd. Han är programdirektor för en Nationell klinisk forskarskola inom odontologi, placerad vid KI och med anslag från Vetenskapsrådet. Han är registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för dentala implantat (NQRDI: Nationellt Qvalitetsregister för Dentala Implantat). Han utnämndes i december 1994 av regeringen till professor i paradontologi tillika övertandläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm.
Klinge är Honorary Fellow, vid Singapore Dental Hospital, Honorary Professor, vid Ji-Lin University, Kina, ordförande i Svenska Parodontologföreningen, styrelseledamot i Scandinavian Society of Periodontology, tillträdande president i European Association for Osseointegration (EAO) och vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen.
Hans forskning är i huvudsak inriktad mot kopplingen mellan allmänsjukdomar (främst hjärt-kärlsjukdomar) och infektion/inflammation i munnen samt förekomst och utveckling av lokala vävnadsreaktioner runt tandimplantat (periimplantit).

Kontaktuppgifter

E-post:bjorn.klinge@mah.se
Telefon:040-66 58454
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, KL:2473
Mobil:0708-454284
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Klinge, Björn (2012) "Peri-implant marginal bone loss : an academic controversy or a clinical challenge?" European Journal of Oral Implantology;Suppl, 13-19, Quintessence, ISSN 1756-2414, URL [länk],

  Buhlin, Kåre, Hultin, Margareta, Norderyd, Ola, Persson, Lena, Pockley, Alan Graham, Pussinen, Pirkko J., Rabe, Per, Klinge, Björn, Gustafsson, Anders (2009) "Periodontal treatment influences risk markers for atherosclerosis in patients with severe periodontitis" Atherosclerosis;2, 518-22, ISSN 0021-9150, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Buhlin, Kåre, Hultin, Margareta, Norderyd, Ola, Persson, Lena, Pockley, Alan Graham, Rabe, Per, Klinge, Björn, Gustafsson, Anders (2009) "Risk factors for atherosclerosis in cases with severe periodontitis" Journal of clincal periodontology;7, 541-9, ISSN 0303-6979, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Ernberg, Malin, Bergenholtz, Gunnar, Dahlén, Gunnar, Ekman, Agneta, Eriksson, Per-Olof, Grøndahl, Kerstin, Klinge, Björn, Lerner, Ulf, Magnusson, Tomas, Matsson, Lars, Pälvärinne, Raimo, Rohlin, Madeleine, Svensson, Roland (2003) "Examina och utbildning inom svensk odontologisk forskning : lägesrapport" Tandläkartidningen;9, 54-59, ISSN 0039-6982, URL [länk],
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö högskola 
Odontologiska fakulteten 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 OD (Klerken), rum KL:2473, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-66 58454 cell 0708-454284
photo of Björn Klinge Björn Klinge