MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Daniel Jönsson
universitetslektor, adjungerad

Docent och specialisttandläkare i parodontologi.


Fakulteter och institutioner

Odontologiska fakulteten (OD) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:daniel.jonsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Saliven berättar hur du mår
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Jönsson, Daniel (2007) The Biological Role of the Female Sex Hormone Estrogen in the Periodontium. ISBN 978-91-7104-351-1, ISSN 0348-6672, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Daniel, Nilsson, B-O (2012) "The antimicrobial peptide LL-37 is anti-inflammatory and proapoptotic in human periodontal ligament cells" Journal of Periodontal Research;3, 330–335, Wiley, ISSN 1600-0765, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Aggarwal, Prerna, Nilsson, Bengt-Olof, Demmer, Ryan T. (2012) "Beneficial Effects of Hormone Replacement Therapy on Periodontitis are Vitamin D Associated" Journal of Periodontology;, e-pub ahead of print, American Academy of Periodontology, ISSN 0022-3492, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Nebel, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2011) "The human periodontal ligament cell: a fibroblast-like cell acting as an immune cell" 153-157, Wiley, ISSN 1600-0765, DOI [länk],

  Nebel, Daniel, Jönsson, Daniel, Norderyd, Ola, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2010) "Differential regulation of chemokine expression by estrogen in human periodontal ligament cells" Journal of periodontal research;6, 796-802, Wiley-Blackwell, ISSN 0022-3484, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Daniel, Amisten, Stefan, Bratthall, Gunilla, Holm, Anders, Nilsson, Bengt-Olof (2009) "LPS induces GROalpha chemokine production via NF-kappaB in oral fibroblasts." Inflammation Research;11, 791-796, ISSN 1023-3830, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Nebel, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2008) "LPS-induced MCP-1 and IL-6 production is not reversed by oestrogen in human periodontal ligament cells" Archives of Oral Biology;9, 896-902, ISSN 0003-9969, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Nilsson, Jenny, Odenlund, Malin, Bratthall, Gunilla, Broman, Jonas, Ekblad, Eva, Lydrup, Marie-Louise, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "Demonstration of mitochondrial oestrogen receptor beta and oestrogen-induced attenuation of cytochrome c oxidase subunit I expression in human periodontal ligament cells" Archives of Oral Biology;7, 669-76, ISSN 0003-9969, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Wahlin, Åsa, Idvall, I, Johnsson, I, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bëngt-Olof (2005) "Differential Effects of Estrogen on DNA Synthesis in Human Periodontal Ligament and Breast Cancer Cells" Journal of periodontal research;5, 401-6, ISSN 0022-3484, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Andersson, Gunilla, Ekblad, Eva, Liang, Min, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2004) "Immunocytochemical Demonstration of Estrogen Receptor Beta in Human Periodontal Ligament Cells" Archives of oral biology;1, 85-88, ISSN 0003-9969, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Jönsson, Daniel (2007) "Fynd kan leda till skräddarsydda preparat" Tandläkartidningen;12, 56-59, ISSN 0039-6982, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Nebel, Daniel, Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2009) "Genes regulated by estrogen in human PDL cells by whole genome arrays" (poster)

  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "LPS specifically enhances production of MCP-1 and IL-6 in human periodontal ligament cells" (peer-review paper) J Dent Res,

  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "Functional effects of LPS and estrogen in the periodontium." (peer-review paper)

  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "Functional effects of estrogen in the periodontium" (peer-review paper)

  Övrig publicering
  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2006-10) "Functional effects of female sex hormones in the periodontium"
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2003 - Tandläkarexamen, Malmö Högskola. 2007 - Odontologie Doktor, Malmö Högskola och Lunds Universitet. 2009-2010 - VR-finansierad postdoc vid Columbia University, New York, NY, USA.

blackbox blackbox
DANIEL JÖNSSON
UNIVERSITETSLEKTOR, ADJUNGERAD
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Parodontologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
photo of Daniel Jönsson Daniel Jönsson