MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Daniel Jönsson
universitetslektor, adjungerad

Docent och specialisttandläkare i parodontologi.


Kontaktuppgifter

E-post:daniel.jonsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Saliven berättar hur du mår
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Jönsson, Daniel (2007) The Biological Role of the Female Sex Hormone Estrogen in the Periodontium. ISBN 978-91-7104-351-1, ISSN 0348-6672, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Daniel, Nilsson, B-O (2012) "The antimicrobial peptide LL-37 is anti-inflammatory and proapoptotic in human periodontal ligament cells" Journal of Periodontal Research;3, 330–335, Wiley, ISSN 1600-0765, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Aggarwal, Prerna, Nilsson, Bengt-Olof, Demmer, Ryan T. (2012) "Beneficial Effects of Hormone Replacement Therapy on Periodontitis are Vitamin D Associated" Journal of Periodontology;, e-pub ahead of print, American Academy of Periodontology, ISSN 0022-3492, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Nebel, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2011) "The human periodontal ligament cell: a fibroblast-like cell acting as an immune cell" 153-157, Wiley, ISSN 1600-0765, DOI [länk],

  Nebel, Daniel, Jönsson, Daniel, Norderyd, Ola, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2010) "Differential regulation of chemokine expression by estrogen in human periodontal ligament cells" Journal of periodontal research;6, 796-802, Wiley-Blackwell, ISSN 0022-3484, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Daniel, Amisten, Stefan, Bratthall, Gunilla, Holm, Anders, Nilsson, Bengt-Olof (2009) "LPS induces GROalpha chemokine production via NF-kappaB in oral fibroblasts." Inflammation Research;11, 791-796, ISSN 1023-3830, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Nebel, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2008) "LPS-induced MCP-1 and IL-6 production is not reversed by oestrogen in human periodontal ligament cells" Archives of Oral Biology;9, 896-902, ISSN 0003-9969, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Nilsson, Jenny, Odenlund, Malin, Bratthall, Gunilla, Broman, Jonas, Ekblad, Eva, Lydrup, Marie-Louise, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "Demonstration of mitochondrial oestrogen receptor beta and oestrogen-induced attenuation of cytochrome c oxidase subunit I expression in human periodontal ligament cells" Archives of Oral Biology;7, 669-76, ISSN 0003-9969, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Wahlin, Åsa, Idvall, I, Johnsson, I, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bëngt-Olof (2005) "Differential Effects of Estrogen on DNA Synthesis in Human Periodontal Ligament and Breast Cancer Cells" Journal of periodontal research;5, 401-6, ISSN 0022-3484, DOI [länk],

  Jönsson, Daniel, Andersson, Gunilla, Ekblad, Eva, Liang, Min, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2004) "Immunocytochemical Demonstration of Estrogen Receptor Beta in Human Periodontal Ligament Cells" Archives of oral biology;1, 85-88, ISSN 0003-9969, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Jönsson, Daniel (2007) "Fynd kan leda till skräddarsydda preparat" Tandläkartidningen;12, 56-59, ISSN 0039-6982, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Nebel, Daniel, Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2009) "Genes regulated by estrogen in human PDL cells by whole genome arrays" (poster)

  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "LPS specifically enhances production of MCP-1 and IL-6 in human periodontal ligament cells" (peer-review paper) J Dent Res,

  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "Functional effects of LPS and estrogen in the periodontium." (peer-review paper)

  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2007) "Functional effects of estrogen in the periodontium" (peer-review paper)

  Övrig publicering
  Jönsson, Daniel, Bratthall, Gunilla, Nilsson, Bengt-Olof (2006-10) "Functional effects of female sex hormones in the periodontium"
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2003 - Tandläkarexamen, Malmö Högskola. 2007 - Odontologie Doktor, Malmö Högskola och Lunds Universitet. 2009-2010 - VR-finansierad postdoc vid Columbia University, New York, NY, USA.

blackbox blackbox
DANIEL JÖNSSON
UNIVERSITETSLEKTOR, ADJUNGERAD
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Sektion 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
photo of Daniel Jönsson Daniel Jönsson