MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Evaggelia Papia
programledare/universitetslektor

Evaggelia Papia filosofie doktor i odontologisk vetenskap och tandtekniker.Arbetar som lektor på tandteknikerutbildningen, avdelningen för Materialvetenskap och teknologi, Odontologiska fakulteten.


Kontaktuppgifter

E-post:evaggelia.papia@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 5452
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Dorthé, Lotti, du Toit, Madeleine, Papia, Evaggelia (2011) "Fallet "Such a MeSH" : Problembaserat lärande för informationskompetens" Dansk biblioteksforskning: tidsskrift for informations og kulturformidling;2/3, 45-53, Det Informationsvidenskabelige Akademi, ISSN 1604-7869, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Papia, Evaggelia, Vult von Steyern, Per (2008) "Bond strength between different bonding systems and densely sintered alumina with sandblasted surfaces or as produced" Swedish Dental Journal;1, 35-45, ISSN 0347-9994,

  Konferensbidrag
  Papia, Evaggelia, du Toit, Madeleine (2009) ""Such a MeSH" - ett fruktbart samarbete mellan Bibliotek och IT och Odontologiska fakulteten, Malmö högskola" (paper) Högskolan i Borås, (PDF document) (application/pdf)

  Papia, Evaggelia, Vult von Steyern, Per (2006) "Bond strengths of different adhesion systems to a sandblasted alumina core material." (peer-review paper) 175-176, Swed Dent J,

  Övrig publicering
  du Toit, Madeleine, Papia, Evaggelia (2011) "Fallet ”Such a MeSH". Problembaserat lärande för informationskompetens på Odontologiska fakulteten. Ett exempel på interprofessionellt samarbete mellan utbildning och bibliotek samt på integration av ämne och informationssökning" 50-53, Akademiskt lärarskap, Malmö högskola, ISBN 978-91-980036-0-4,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • https://www.youtube.com/watch?v=COTqJ15fEF0

blackbox blackbox
EVAGGELIA PAPIA
PROGRAMLEDARE / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Sektion 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 5452, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
Evaggelia Papia