MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Göran Urde
universitetsadjunkt/övertandläkare

Kontaktuppgifter

E-post:goran.urde@mau.se
Telefon:040-6658571
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

blackbox blackbox
GÖRAN URDE
UNIVERSITETSADJUNKT / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Sektion 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Klerken, 4, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658571
www.mah.se
Göran Urde