MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Fransson
universitetslektor/övertandläkare

Helena Fransson är docent och specialist i endodonti. Pågående projekt handlar bland annat om tandöverlevnad efter rotbehandlingar, apikal parodontit vid tidigare rotfylld tand och pulpabevarande behandlingar.


Forskningsprogram

Foresight pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:helena.fransson@mau.se
Telefon:040-6658315
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 5347
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Endodonti
ResearchGate
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Fransson, Helena (2012) On the repair of the dentine barrier. Malmö University, Faculty of Odontology, 84, ISBN 978-91-7104-390-0, ISSN 0348-6672, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Danesh, Noushin, Ljunggren, Anna Camilla, Wolf, Eva, Fransson, Helena (2019) "Development of criteria for investigation of periapical tissue from root-filled teeth." Acta odontologica Scandinavica;, 1-6, Taylor & Francis, ISSN 1502-3850, Other 30623701, DOI [länk],

  Olsson, Sara R, Pigg, Maria, Isberg, Per-Erik, Fransson, Helena (2019) "Demographic factors in the choice of coronal restoration after root canal treatment in the Swedish adult population." Journal of oral rehabilitation;1, 58-64, Wiley, ISSN 1365-2842, Other 30269335, DOI [länk],

  Duncan, H F, Galler, K M, Tomson, P L, Simon, S, El-Karim, I, Kundzina, R, Krastl, G, Dammaschke, T, Fransson, H, Markvart, M, Zehnder, M, Bjørndal, L, Dummer, P M H (2019) "European Society of Endodontology position statement: Management of deep caries and the exposed pulp." International Endodontic Journal;, Wiley, ISSN 1365-2591, Other 30664240, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brodén, Joséphine, Davidson, Thomas, Fransson, Helena (2019) "Cost-effectiveness of pulp capping and root canal treatment of young permanent teeth." Acta odontologica Scandinavica;, 1-7, Taylor & Francis, ISSN 1502-3850, Other 30767592, DOI [länk], URL [länk],

  Landt, Kristoffer, Hagstam-Harrison, Linda, Kvist, Thomas, Frisk, Fredrik, Dawson, Victoria, Bjørndal, Lars, EndoReCo, Fransson, Helena (2018) "Demographic factors in Swedish adults undergoing root filling and subsequent extraction of a maxillary first molar : a comparative study" International Endodontic Journal;, Wiley, ISSN 1365-2591, DOI [länk],

  Wigsten, Emma, Kvist, Thomas, Dawson, Victoria S, Isberg, Per-Erik, EndoReCo, Fransson, Helena (2018) "Comparative analysis of general dental practitioners` fees and scheduled fees for root canal treatment and coronal restorations in the adult population of Sweden : a five-year follow-up of data from the Swedish Dental Register." International Endodontic Journal;2, 141–147, Wiley, ISSN 1365-2591, DOI [länk],

  Markvart, Merete, Fransson, Helena, EndoReCo, Bjørndal, Lars (2018) "Ten-year follow-up on adoption of endodontic technology and clinical guidelines amongst Danish general dental practitioners" Acta Odontologica Scandinavica;7, 5155, Taylor & Francis, ISSN 0001-6357, DOI [länk],

  Bjørndal, Lars, Fransson, Helena, Bruun, Gitte, Markvart, Merete, Kjældgaard, Marianne, Näsman, Peggy, Hedenbjörk-Lager, Anders, Dige, Irene, Thordrup, Marianne (2017) "Randomized Clinical Trials on Deep Carious Lesions : 5-Year Follow-up" Journal of Dental Research;7, 747-753, SAGE Journals, ISSN 0022-0345, DOI [länk], URL [länk],

  Dawson, Victoria, Isberg, Per-Erik, Kvist, Thomas, EndoReCo, Fransson, Helena (2017) "Further Treatments of Root-filled Teeth in the Swedish Adult Population : A Comparison of Teeth Restored with Direct and Indirect Coronal Restorations" Journal of Endodontics;9, 1428-1432, Elsevier, ISSN 0099-2399, DOI [länk],

  Granevik Lindström, Maria, Wolf, Eva, Fransson, Helena (2017) "The Antibacterial Effect of Nd:YAG Laser Treatment of Teeth with Apical Periodontitis : A Randomized Controlled Trial" Journal of Endodontics;6, 857-863, Elsevier, ISSN 0099-2399, DOI [länk],

  Fransson, Helena, Dawson, Victoria, Frisk, Fredrik, Bjørndal, Lars, EndoReCo, Kvist, Thomas (2016) "Survival of Root-filled Teeth in the Swedish Adult Population" Journal of Endodontics;2, 216-220, Elsevier, ISSN 0099-2399, DOI [länk],

  Fransson, Helena, Wolf, Eva, Petersson, Kerstin (2016) "Formation of a hard tissue barrier after experimental pulp capping or partial pulpotomy in humans : an updated systematic review" International Endodontic Journal;, 53310-542, Wiley, ISSN 1365-2591, DOI [länk],

  Brodén, Joséphine, Heimdal, Håvard, Josefsson, Oliver, Fransson, Helena (2016) "Direct pulp capping procedures versus root canal treatment in young permanent vital teeth with pulp exposures due to caries : A systematic review" American Journal of Dentistry;4, 201-6, Mosher & Linder, Inc., ISSN 0894-8275, URL [länk],

  Petersson, Kerstin, Fransson, Helena, Wolf, Eva, Håkansson, Jan (2016) "Twenty-year follow-up of root filled teeth in a Swedish population receiving high-cost dental care" International Endodontic Journal;7, 636-645, Wiley, ISSN 0143-2885, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dawson, Victoria, Amjad, Shwan, Fransson, Helena (2015) "Endodontic complications in teeth with vital pulps restored with composite resins : a systematic review" International Endodontic Journal;7, 627-638, Wiley, ISSN 0143-2885, DOI [länk],

  Fransson, Helena, Petersson, Kerstin, Davies, Julia (2014) "Effects of bacterial products on the activity of odontoblast-like cells and their formation of type 1 collagen" International Endodontic Journal;4, 397–404, Wiley, ISSN 1365-2591, DOI [länk],

  Fransson, Helena, Larsson, Kerstin, Wolf, Eva (2013) "Efficacy of lasers as an adjunct to chemo-mechanical disinfection of infected root canals: a systematic review." International Endodontic Journal;4, 296-307, Wiley-Blackwell, ISSN 0143-2885, DOI [länk],

  Fransson, Helena, Petersson, Kerstin, Davies, Julia (2011) "Dentine sialoprotein and Collagen I expression after experimental pulp capping in humans using Emdogain(R) Gel" International Endodontic Journal;3, 259-267, Wiley, ISSN 1365-2591, DOI [länk],

  Bjørndal, Lars, Reit, Claes, Bruun, Gitte, Markvart, Merete, Kjældgaard, Marianne, Näsman, Peggy, Thordrup, Marianne, Dige, Irene, Nyvad, Bente, Fransson, Helena, Lager, Anders, Ericson, Dan, Petersson, Kerstin, Olsson, Jadranka, Santimano, Eva M, Wennström, Anette, Winkel, Per, Gluud, Christian (2010) "Treatment of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs. direct complete excavation, and direct pulp capping vs. partial pulpotomy" European Journal of Oral Sciences;3, 290-297, ISSN 0909-8836, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Pigg, Maria, Fransson, Helena (2019) Klinisk riskbedömnning av apikal parodontit vid rotfyllda tänder. Vetenskap och beprövad erfarenhet Tandvård, VBE programmet och författarna, 57-70, ISBN 978-91-983575-8-5, URL [länk],

  Bjørndal, Lars, Fransson, Helena, Simon, Stéphane | Bjørndal, Lars, Kirkevang, Lise-Lotte, Whitworth, John (red./ed.) (2018) Treatment of vital pulp conditions. Textbook of Endodontology, Wiley-Blackwell, 7922, ISBN 9781119057314, 9781119057369,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ordförande i Svenska endodontiföreningen

blackbox blackbox
HELENA FRANSSON
UNIVERSITETSLEKTOR / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Sektion 3
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 5347, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658315
photo of Helena Fransson Helena Fransson