MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kerstin Knutsson

Professor i odontologisk röntgendiagnostik med speciell inriktning mot kliniskt beslutsfattande. Mitt intresse i undervisning/ forskning är att studera hur tandläkare diagnostiserar och fattar behandlingsbeslut och hur beslutsstöd kan implementeras för att optimera dessa beslut. Ett annat intresse är att utveckla och förbättra utvärderingen av studenternas prestationer så att studenterna känner meningsfullhet och att de kan ha nytta av de kvalitativa redskap, tex kommunikation, de får i lärandet och som de också ska examineras mot. Nyttan ska vara i framtiden, både under hela utbildningen men också som tandläkare, dvs mer "feedforward" än "feedback"!


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe: