MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Kerstin Knutsson
professor/övertandläkare

Professor i odontologisk röntgendiagnostik med speciell inriktning mot kliniskt beslutsfattande. Mitt intresse i undervisning/ forskning är att studera hur tandläkare diagnostiserar och fattar behandlingsbeslut och hur beslutsstöd kan implementeras för att optimera dessa beslut. Ett annat intresse är att utveckla och förbättra utvärderingen av studenternas prestationer så att studenterna känner meningsfullhet och att de kan ha nytta av de kvalitativa redskap, tex kommunikation, de får i lärandet och som de också ska examineras mot. Nyttan ska vara i framtiden, både under hela utbildningen men också som tandläkare, dvs mer "feedforward" än "feedback"!

Kontaktuppgifter

E-post:kerstin.knutsson@mah.se
Telefon:040-66 58531
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, KL:1030
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

blackbox blackbox
KERSTIN KNUTSSON
PROFESSOR / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Röntgendiagnostik
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö högskola  
Odontologiska fakulteten  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  OD (Klerken), rum KL:1030, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-66 58531
photo of Kerstin Knutsson Kerstin Knutsson