MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kerstin Petersson

citat Min forskning omfattar pulpasjukdom och dess följdtillstånd med särskild inriktning på diagnostik och behandling av pulpasjukdom. Viss forskning är inriktad på långvarig smärta. citat

Kerstin Petersson är odont.dr.och professor i endodonti. Ansvarar för specialistutbildning och forskarutbildning inom ämnet.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Ordförande för Socialstyrelsens faktagrupp i endodonti för arbete med Nationella riktlinjer för tandvård

    Vetenskapligt råd i endodonti för Socialstyrelsen