MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Kerstin Petersson
professor

citat Min forskning omfattar pulpasjukdom och dess följdtillstånd med särskild inriktning på diagnostik och behandling av pulpasjukdom. Viss forskning är inriktad på långvarig smärta. citat
Kerstin Petersson är odont.dr.och professor i endodonti. Ansvarar för specialistutbildning och forskarutbildning inom ämnet.

Kontaktuppgifter

E-post:kerstin.petersson@mah.se
Telefon:040-66 58533
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, KL:5362
Mobil:
Fax:040-6658577
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Ordförande för Socialstyrelsens faktagrupp i endodonti för arbete med Nationella riktlinjer för tandvård

    Vetenskapligt råd i endodonti för Socialstyrelsen

blackbox blackbox
KERSTIN PETERSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Endodonti
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö högskola  
Odontologiska fakulteten  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  OD (Klerken), rum KL:5362, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-66 58533 work fax 040-6658577
photo of Kerstin Petersson Kerstin Petersson