MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Liv Kroona
doktorand

Liv Kroona är leg. tandläkare och doktorand


Kontaktuppgifter

E-post:liv.kroona@mah.se
Telefon:040-6658446
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 2150
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

blackbox blackbox
LIV KROONA
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Oral patologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Klerken, 2150, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658446
www.mah.se
photo of Liv Kroona Liv Kroona