MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Liselotte Paulsson
universitetslektor/övertandläkare

Universitetslektor, Odontologie doktor och specialisttandläkare i ortodonti. Forskningområde "För tidigt födda barn - kartläggning av bettavvikelser, kraniofacial morfologi samt bettfysiologiskt status och funktion".


Kontaktuppgifter

E-post:liselotte.paulsson@mau.se
Telefon:040-6658473
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 3050
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

För tidigt född – hur blir det med tänderna?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Paulsson, Liselotte, Ekberg, EwaCarin, Nilner, Maria, Bondemark, Lars (2009) "Mandibular function, temporomandibular disorders, and headache in prematurely born children" Acta odontologica scandinavica;1, 30-7, DOI [länk],

  Rapporter
  Paulsson, Liselotte, Söderfeldt, Björn, Bondemark, Lars (2007) Malocclusion and Orthodontic Treatment Need in Prematurely Born Children.
blackbox blackbox
LISELOTTE PAULSSON
UNIVERSITETSLEKTOR / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Sektion 4
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 3050, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658473
photo of Liselotte Paulsson Liselotte Paulsson