MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Michael Braian
doktorand

citat Min forskning handlar om digitaliseringens möjlighet att förbättra tandvården och berör hela produktionsprocesen - från digitalisering av munnen till additiv produktion (3D-printning). citat

Del 1. Den första delen berör vilka toleranskrav vi har vid produktion av tandersättningar som ska fästas på implantat. Del 2. Den andra delen berör framställningsprecisionen, och ytråheten av additivt tillverkade (3D-printade) plastdetaljer från fyra olika maskiner. Del 3. Den tredje delen berör framställningsprecisionen, och ytråheten av additivt tillverkade (3D-printade) CoCr- och Titandetaljer från fyra olika maskiner. Del 4. Den fjärde delen berör dentala digitaliseringsenheters förmåga att återbilda fysiska objekt till virtuella 3D-objekt . Del 5. Den femte delen knyter samman hela produktionsprocessen för att erhålla ett så bra slutresultat som möjligt. Resultaten från del 2-4 används till att kalibrera enheterna och på så sätt få en slutprodukt med optimala egenskaper.


Fakulteter och institutioner

Odontologiska fakulteten (OD) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:michael.braian@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 5452
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

3D-tandvård. Framtiden är redan här
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sumi, T, Braian, Michael, Shimada, A, Shibata, Naoki, Takeshita, Kenji, Vandeweghe, Stefan, Coelho, Paulo G, Wennerberg, Ann, Jimbo, Ryo (2012) "Characteristics of implant-CAD/CAM abutment connections of two different internal connection systems" Journal of Oral Rehabilitation;5, 391-398, Wiley, ISSN 0305-182X, DOI [länk],
blackbox blackbox
MICHAEL BRAIAN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 5452, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
photo of Michael Braian Michael Braian