MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Alstergren
professor/övertandläkare

Professor, övertandläkare (specialist i bettfysiologi), universitetslektor samt ansvarig för Orofaciala smärtenheten vid Odontologiska fakulteten. Min forskning handlar om smärta och inflammation i käkleden, framörallt på patientern med generella inflammatoriska sjukdomar (reumatiska sjukdomar) hos båda barn och vuxna. Arbetat på Malmö högskola sedan 1 okt 2011. Innan dess Docent, Senior forskare och Studierektor för tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet samt övertandläkare vid Eastmaninstitutet i Stockholm.

Kontaktuppgifter

E-post:per.alstergren@mah.se
Telefon:040-66 58318
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, KL:6330
Mobil:0725-310067
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Inflammation - nyttigt, skadligt och ont
blackbox blackbox
PER ALSTERGREN
PROFESSOR / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Orofacial smärta och käkfunktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö högskola  
Odontologiska fakulteten  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  OD (Klerken), rum KL:6330, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-66 58318 cell 0725-310067
photo of Per Alstergren Per Alstergren