MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Alstergren
klinikchef/prodekan/professor/övertandläkare

Professor, övertandläkare (specialist i bettfysiologi), universitetslektor samt ansvarig för Orofaciala smärtenheten vid Odontologiska fakulteten. Min forskning handlar om smärta och inflammation i käkleden, framörallt på patientern med generella inflammatoriska sjukdomar (reumatiska sjukdomar) hos båda barn och vuxna. Arbetat på Malmö högskola sedan 1 okt 2011. Innan dess Docent, Senior forskare och Studierektor för tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet samt övertandläkare vid Eastmaninstitutet i Stockholm.


Kontaktuppgifter

E-post:per.alstergren@mah.se
Telefon:040-6658318
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 6330
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Inflammation - nyttigt, skadligt och ont
blackbox blackbox
PER ALSTERGREN
KLINIKCHEF / PRODEKAN / PROFESSOR / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Klerken, 6330, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658318
photo of Per Alstergren Per Alstergren