MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rolf Liedholm

Rolf Liedholm har tandläkarexamen. Undervisning inom ämnesområdet för tandläkarstuderande, tandsköterskestuderande och tandhygieniststuderande. Forskningsområden: 1. Besluts- och bedömningsanalys avseende kirurgisk behandling av visdomständer. 2. Munslemhinneförändringar.


Kontaktuppgifter

E-post:rolf.liedholm@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 2047
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Visdomständerna - är det klokt att ta bort dem?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Liedholm, Rolf (2005) Mandibular third molar removal: patient preferences, assessments of oral surgeons and patient flows. Centre for Oral Health Sciences, Malmo University, 125, ISBN 91-628-6590-0, ISSN 0348-6672, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Theander, Elke, Vasaitis, Lilian, Baecklund, Eva, Nordmark, Gunnel, Warfvinge, Gunnar, Liedholm, Rolf, Brokstad, Karl, Jonsson, Roland, Jonsson, Malin V (2011) "Lymphoid organisation in labial salivary gland biopsies is a possible predictor for the development of malignant lymphoma in primary Sjögren`s syndrome" Annals of the Rheumatic Diseases;8, 1363-1368, BMJ, ISSN 1468-2060, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Liedholm, Rolf, Knutsson, Kerstin, Norlund, Anders (2010) "Economic aspects of mandibular third molar surgery" Acta Odontologica Scandinavica;1, 43-8, ISSN 1502-3850, DOI [länk],

  Rudin, Åsa, Eriksson, Lars, Liedholm, Rolf, List, Thomas, Werner, Mads U (2010) "Prediction of postoperative pain after mandibular third molar surgery." Journal of Orofacial Pain;2, 189-196, Quintessence Publishing Co, ISSN 1064-6655,

  Liedholm, Rolf, Lysell, Leif, Rohlin, Madeleine, Knutsson, Kerstin, Brickley, Mark, Shepherd, Jonathan (2005) "Third molar treatment outcome: a comparison of patients` preferences in Sweden and Wales" British dental journal;5, 287-91, ISSN 0007-0610, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Liedholm, Rolf, Henricsson, Vincent, Lysell, Leif, Norlund, Anders, Rohlin, Madeleine, Rosenquist, Bo, Knutsson, Kerstin (2005) "Patient Flows in the Care Process of Mandibular Third Molar Surgery" Swedish dental journal;3, 97-104, ISSN 0347-9994,

  Konferensbidrag
  Rudin, Å, Eriksson, L, List, Thomas, Liedholm, Rolf, Werner, MU (2008) "PREDICTION OF POSTOPERATIVE PAIN AFTER LOWER THIRD MOLAR SURGERY." (peer-review paper) San Diego, 2008,

  Liedholm, Rolf, Knutsson, Kerstin (2007) "Visdomstanden - ska den tas bort?" (paper) vetenskapligt program vid Tandvårdshögskolans 60 - årsjubileum, 2007-05-12.,
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Övriga
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 2047, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
Rolf Liedholm