MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susanne Brogårdh-Roth
universitetslektor/övertandläkare

citat Oral hälsa och odontologiskt behandlingsbehov hos för tidigt födda barn. citat

Susanne Brogårdh-Roth är Universitetslektor, Odontologie doktor och specialisttandläkare i pedodonti. Forskningsområde: Oral hälsa och odontologiskt behandlingsbehov hos för tidigt födda barn. Projektet har resulterat i en avhandling med titeln " The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health ". Avhandlingen är publicerad och offentligt försvarad i december 2010.


Kontaktuppgifter

E-post:susanne.brogardh@mau.se
Telefon:040-6658478
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 3017
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Gapa stort - föreläsning om för tidigt födda barn
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Brogårdh-Roth, Susanne (2010) The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health. Malmö University, Department of Paediatric Dentistry, ISBN 91-7104-314-4, ISSN 0348-6672, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ridell, Karin, Borgström, Margareta, Lager, Elisabeth, Magnusson, Gunilla, Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars (2015) "Oral health-related quality-of-life in Swedish children before and after dental treatment under general anesthesia" Acta Odontologica Scandinavica;1, 1-7, Taylor & Francis, ISSN 0001-6357, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars (2014) "Preterm birth does not increase the risk of traumatic dental injuries or unintentional injuries" Acta paediatrica;3, 331-336, Wiley, ISSN 1651-2227, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brogårdh-Roth, Susanne, Stjernqvist, Karin, Matsson, Lars, Klingberg, Gunilla (2010) "Dental fear and anxiety and oral health behaviour in 12-to-14-year-olds born preterm" International journal of paediatric dentistry;6, 391-399, ISSN 1365-263X, DOI [länk],

  Brogårdh-Roth, Susanne, Stjernqvist, Karin, Matsson, Lars, Klingberg, Gunilla (2009) "Parental perspectives on preterm children’s oral health behaviour and experience of dental care during pre-school years and early school years." Journal of Paediatric Dentistry;4, 243-250, ISSN 0960-7439, DOI [länk],

  Brogårdh-Roth, Susanne, Stjernqvist, Karin, Matsson, Lars (2008) "Dental behavioural management problems and dental caries prevalence in 3- to 6-year-old Swedish children born preterm" International journal of paediatric dentistry;5, 341-347, ISSN 1365-263X, DOI [länk],
blackbox blackbox
SUSANNE
BROGÅRDH-ROTH

UNIVERSITETSLEKTOR / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Pedodonti
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 3017, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658478
photo of Susanne Brogårdh-Roth Susanne Brogårdh-Roth