MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susanne Brogårdh-Roth
universitetslektor/övertandläkare

Susanne Brogårdh-Roth är Universitetslektor, Odontologie doktor och specialisttandläkare i pedodonti. Forskningsområde: Oral hälsa och odontologiskt behandlingsbehov hos för tidigt födda barn. Projektet har resulterat i en avhandling med titeln " The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health ". Avhandlingen är publicerad och offentligt försvarad i december 2010.

Arbetar nu med uppföljningsstudier i en tvärprofessionell forskargrupp gällande för tidigt födda ungdomar och unga vuxnas tandhälsa och tandhälsorelaterade perspektiv, inklusive munhälsorelaterad livskvalitet. Arbetar också med oral hälsopromotion som en del av ett större projekt, "Hälsofrämjande innovation i samverkan" som bedrivs i Lindängen i Malmö. Är verksam i verkstaden om munhälsa & kost sedan våren 2018.


Forskningsprogram

Foresight pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:susanne.brogardh@mau.se
Telefon:040-6658478
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 3017
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

Gapa stort - föreläsning om för tidigt födda barn
För tidigt född - hur påverkar det oral hälsa?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Brogårdh-Roth, Susanne (2010) The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health. Malmö University, Department of Paediatric Dentistry, ISBN 91-7104-314-4, ISSN 0348-6672, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nilsson, Ing-Marie, Brogårdh-Roth, Susanne, Månsson, Johanna, Ekberg, EwaCarin (2019) "Temporomandibular pain in adolescents with a history of preterm birth." Journal of Oral Rehabilitation;, Wiley, ISSN 1365-2842, Other 30807654, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brogårdh-Roth, Susanne, Månsson, Johanna, Ridell, Karin, Alward, Lubna, Hellén-Halme, Kristina, Ekberg, EwaCarin (2017) "Five years` follow-up of dental fear and anxiety, experience of dental care and oral health behaviour in Swedish preterm and full-term adolescents" Biomed Central Oral Health;, 145, BioMed Central, ISSN 1472-6831, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Klingberg, Gunilla, Ridell, Karin, Brogårdh-Roth, Susanne, Vall, Martina, Berlin, Henrik (2017) "Local analgesia in paediatric dentistry : a systematic review of techniques and pharmacologic agents" European archives of paediatric dentistry;5, Springer, ISSN 1818-6300, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ridell, Karin, Borgström, Margareta, Lager, Elisabeth, Magnusson, Gunilla, Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars (2015) "Oral health-related quality-of-life in Swedish children before and after dental treatment under general anesthesia" Acta Odontologica Scandinavica;1, 1-7, Taylor & Francis, ISSN 0001-6357, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars (2014) "Preterm birth does not increase the risk of traumatic dental injuries or unintentional injuries" Acta paediatrica;3, 331-336, Wiley, ISSN 1651-2227, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars, Klingberg, Gunilla (2011) "Molar-incisor hypomineralization and oral hygiene in 10- to-12-yr-old Swedish children born preterm" European Journal of Oral Sciences;119, 33-39, Wiley, ISSN 0909-8836, DOI [länk],

  Brogårdh-Roth, Susanne, Stjernqvist, Karin, Matsson, Lars, Klingberg, Gunilla (2010) "Dental fear and anxiety and oral health behaviour in 12-to-14-year-olds born preterm" International journal of paediatric dentistry;6, 391-399, ISSN 1365-263X, DOI [länk],

  Brogårdh-Roth, Susanne, Stjernqvist, Karin, Matsson, Lars, Klingberg, Gunilla (2009) "Parental perspectives on preterm children’s oral health behaviour and experience of dental care during pre-school years and early school years." Journal of Paediatric Dentistry;4, 243-250, ISSN 0960-7439, DOI [länk],

  Brogårdh-Roth, Susanne, Stjernqvist, Karin, Matsson, Lars (2008) "Dental behavioural management problems and dental caries prevalence in 3- to 6-year-old Swedish children born preterm" International journal of paediatric dentistry;5, 341-347, ISSN 1365-263X, DOI [länk],

  Artiklar
  Brogårdh-Roth, Susanne, Klingberg, Gunilla, Matsson, Lars (2014) "Mixed-up results give misguided conclusions regarding enamel defects in permanent teeth in children born preterm" European journal of oral sciences;5, 360, Wiley, ISSN 1600-0722, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brogårdh-Roth, Susanne (2007) "Forskningsrapport från Malmö : För tidigt född - problem i tandvårdssituationen?" Barntandläkarbladet;1, 7, ISSN 1400-6324, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars, Stjernqvist, Karin, Klingberg, Gunilla (2009) "För tidigt födda tonåringar i tandvården" , (peer-review paper)

  Brogårdh-Roth, Susanne, Stjernqvist, Karin, Matsson, Lars, Klingberg, Gunilla (2009) "Dental anxiety patterns in adolescents born preterm compared with matched controls" International Journal of Paediatric Dentistry;Supplement 1, (poster) 66-170, ISSN 0960-7439, DOI [länk],

  Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars, Stjernqvist, K (2007) "Behandlingsproblem och kariesförekomst hos 3-6 år gamla, för tidigt födda barn" , (paper)

  Brogårdh-Roth, Susanne, Matsson, Lars, Stjernqvist, K (2007) "Behavioural problems and caries prevalence in 3-6 year-old children born preterm" , (poster)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2017 och fortfarande. Ställföreträdande avdelningsföreståndare vid avd. för pedodonti, Odontologiska fakulteten

  2013-2017. Styrelseledamot i Svenska Pedodontiföreningen

  2016 och fortfarande. Vice ordförande i Tandvårdsnämnden, Odontologiska fakulteten, ledamot sedan 2011

  2015. Utmärkelse ”Lars Eriksson priset” av avgångsstudenter på Tandläkarutbildningen, Odontologiska fakulteten

  2013. Tilldelat utvecklingspedagogiskt projekt. Tema: Progression i akademiskt skrivande i anslutning till examensarbete på Odontologiska fakulteten

  2011. Utmärkelse ”Årets avhandling” vid Odontologiska fakulteten. Instiftat av Stiftelsen för Odontologisk forskning i Malmö

  2011 och fortfarande. Examinationsansvarig för tandhygienistprogrammet år 1

blackbox blackbox
SUSANNE
BROGÅRDH-ROTH

UNIVERSITETSLEKTOR / ÖVERTANDLÄKARE
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Sektion 4
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 3017, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658478
photo of Susanne Brogårdh-Roth Susanne Brogårdh-Roth