MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Amina Agovic
postdoktor

Amina Agovic är Postdoktor på Institutionen för Datavetenskap. Hennes forskningsintressen är Informationsteknik, Rättsvetenskap/Juridik, Bioglogi, Humaniora och regionsvetenskap.

Kontaktuppgifter

E-post:amina.agovic@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Postdokprogram för kvalitetsutveckling
blackbox blackbox
AMINA AGOVIC
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Amina Agovic Amina Agovic