MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anders Hellström
universitetslektor

Anders Hellström, fil.dr. i statsvetenskap. Forskningsinriktning: identitetspolitik, Europeisk integration, diskursteori, politisk filosofi, populism, nationalism, Europanationalism, nationella självbilder, mångfaldspolitik, gränsdragningsprocesser. Bedriver postdoktorala studier i projektet: Kampen om folket: den skandinaviska nynationalismen


Kontaktuppgifter

E-post:anders.hellstrom@mah.se
Telefon:040-6657569
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 9, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna
MIM
CV
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hellström, Anders, Nilsson, Tom (2010) "`We Are the Good Guys`: Ideological Positioning of the Nationalist Party Sverigedemokraterna in Contemporary Swedish Politics" Ethnicities;1, 55-76, SAGE Publications Ltd, ISSN 1468-7968, DOI [länk],

  Hellström, Anders (2009) "Teaching Europeans how to be Europeans" Journal of Language and Politics;2, 167-194, John Benjamins Publishing Company, ISSN 1569-2159, DOI [länk],

  Hellström, Anders (2009) "Europeisk familjelycka: om användandet av familjemetaforen i EU" Sociologisk Forskning;1, s 46-66, Sveriges Sociologiförbund, ISSN 0038-0342,

  Vetenskapliga artiklar
  Hellström, Anders (2010) "Det nya folkhemspartiet : populismens olika ansikten" Fronesis;34, s 110-124, ISSN 1404-2614,

  Hellström, Anders, Lennhag, Mi (2010) "Folkets vänner : populismens olika ansikten" Fronesis;34, s 82-89, ISSN 1404-2614,

  Böcker
  Hellström, Anders (2010) Vi är de goda: den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik. Tankekraft förlag, ISBN 978-91-86273-14-9,

  Hellström, Anders (2008) Bringing Europe Down to Earth: Identity Politics of the European Union. VDM Verlag Dr. Müller, 284 p, ISBN 978-3-639-07809-1,

  Antologibidrag
  Petersson, Bo, Tyler, Katharine (red./ed.) | Hellström, Anders (2008) Europe in Peril. Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-230-50748-7, 0-230-50748-4,
blackbox blackbox
ANDERS HELLSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 9, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657569
photo of Anders Hellström Anders Hellström