MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anders Edvik
universitetslektor

Anders Edvik, fil.dr. i arbetsvetenskap & fil.mag. i pedagogik, undervisar och forskar om: projekteldning och projektorganisering, organisationsutveckling, ledarskap och förändring.

Kontaktuppgifter

E-post:anders.edvik@mah.se
Telefon:040-66 57316
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
ANDERS EDVIK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57316
Anders Edvik