MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bengt J. Nilsson
prodekan/professor

Docent, tekn. dr. i datalogi. Forskar i algoritmteori speciellt avseende geometriska och kombinatoriska beräkningsproblem med koppling till "handelsresandeproblemet". Har vidare intressen kring optimering av sökning och rekommendationer i webbaserade system.


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bengt.nilsson.ts@mau.se
Telefon:040-6657244
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
Föreläsning - Handelsresandeproblemet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Fabijan, Aleksander, Nilsson, Bengt J., Persson, Mia (2013) "Competitive Online Clique Clustering" Lecture Notes in Computer Science;, 221-233, Springer, ISSN 0302-9743, DOI [länk],

  Krohn, Erik A., Nilsson, Bengt J. (2013) "Approximate Guarding of Monotone and Rectilinear Polygons" Algorithmica;3, 564-594, Springer, ISSN 0178-4617, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Persson, Mia (2006) "Competitive Exploration of Rectilinear Polygons" Theoretical Computer Science;3, 367-378, Elsevier, ISSN 0304-3975, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brodén, Björn, Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J (2004) "Online and Offline Algorithms for the Time-Dependent TSP with Time Zones" Algorithmica;4, 299-319, Springer, ISSN 0178-4617, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Schuierer, Sven (2002) "Improved Exploration of Rectilinear Polygons" Nordic Journal of Computing;1, 32-53, ISSN 1236-6064, (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J (2002) "Approximation Results for Kinetic Variants of TSP" Discrete and Computational Geometry;4, 635-651, Springer Verlag, ISSN 0179-5376, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Bengt J. (2001) "Approximating a Shortest Watchman Route" Fundamenta Informaticae;3, 253-281, IOS Press,

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J., Schuierer, Sven (2001) "Parallel Searching on m Rays" Computational Geometry: Theory and Applications;3, 125-139, Elsevier, (PDF document) (application/pdf)

  Krznaric, Drago, Levcopoulos, Christos, Nilsson, Bengt J. (1999) "Minimum Spanning Trees in d Dimensions" Nordic Journal of Computing;4, 446-461, Publishing Association Nordic Journal of Computing,

  Böcker
  D`Angelo, Giuseppe, Nilsson, Bengt J. (red./ed.) | (2010) Från didaktik till e-didaktik : paradigmer, modeller och tekniker för e-lärande. 463 s, ISBN 978-91-633-7777-8, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Amhag, Lisbeth, Nilsson, Bengt J (2010) e-Läranderesurser i Sverige. s 397-410, ISBN 978-91-633-7777-8, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Bengt J., Niubo, John (2010) Erfarenheter av e-lärande i Sverige - en fallstudie. 389-395, ISBN 978-91-633-7777-8, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Paraschakis, Dimitris, Nilsson, Bengt, Holländer, John (2015) "Comparative Evaluation of Top-N Recommenders in e-Commerce : an Industrial Perspective" Proceedings : 2015 IEEE 14th International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2015, (peer-review paper) 1024-1031, IEEE, ISBN 978-1-5090-0287-0, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Widmayer, Peter, Paschos, Vangelis (red./ed.) | Chrobak, Marek, Dürr, Christoph, Nilsson, Bengt J. (2015) "Competitive Strategies for Online Clique Clustering" (peer-review paper) 101-113, Springer, ISBN 978-3-319-18172-1, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ferro, Alfredo, Luccio, Fabrizio, Widmayer, Peter (red./ed.) | Levcopoulos, Christos, Lingas, Andrzej, Nilsson, Bengt J., Zylinski, Pawel (2014) "Clearing Connections by Few Agents" (peer-review paper) 289-300, Springer Verlag, ISBN 978-3-319-07889-2, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Bengt J., Zylinski, Pawel (2014) "How to Keep an Eye on a Few Small Things" (peer-review paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Karlsson, Robin, Nilsson, Bengt J. (2013) "Using Maximum Coverage to Optimize Recommendation Systems in E-Commerce" (peer-review paper) 265-272, ACM, ISBN 978-1-4503-2409-0, (PDF document) (application/pdf)

  Krohn, Erik, Nilsson, Bengt J. (2012) "The Complexity of Guarding Monotone Polygons" (peer-review paper) 167-172, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Correa, José R, Hevia, Alejandro, Kiwi, Marcos (red./ed.) | Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Persson, Mia (2006) "The Online Freeze-Tag Problem" (peer-review paper) p 569-579, Springer Verlag, ISBN 978-3-540-32755-4, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Caires, Luís, Italiano, Giuseppe F, Monteiro, Luís, Palamidessi, Catuscia, Yung, Moti (red./ed.) | Nilsson, Bengt J (2005) "Approximate Guarding of Monotone and Rectilinear Polygons" (peer-review paper) 1362-1373, Springer Verlag, ISBN 978-3-540-27580-0, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Eliasson, Bo, Nilsson, Bengt J. (2001) "New Technology for Safe Critical Applications in Real Time" (paper) 9 p, (PDF document) (application/pdf)

  Brodén, Björn, Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J. (2001) "Guarding Lines and 2-Link Polygons is APX-hard" (paper) 45-48, Proc. 13th Canadian Conference on Computational Geometry, Other CCCG`01, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BENGT J. NILSSON
PRODEKAN / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657244
photo of Bengt J. Nilsson Bengt J. Nilsson