MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Birgitta Vitestam - Blomqvist
universitetslektor

Birgitta Vitestam-Blomqvist - Universitetsadjunkt i Företagsekonomi. Doktorand i företagsekonomi med forskning om värdering vid köp av bostadsrätt.


Kontaktuppgifter

E-post:birgitta.vitestam-blomqvist@mau.se
Telefon:040-6657613
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
BIRGITTA
VITESTAM - BLOMQVIST

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657613
photo of Birgitta Vitestam - Blomqvist Birgitta Vitestam - Blomqvist