MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Birgitta Vitestam
universitetslektor

Jag är ekonomie doktor i företagsekonomi, disputerad vid Handelshögskolan i Göteborg och arbetar som lektor och forskare.

Forskningen handlar främst om bostäder, kalkylativa praktiker och marknader.

Min avhandling beskriver hur bostadsrättsköpare går till väga när de skaffar sin bostad. Köparna får berätta fritt och avhandlingen kommer nära en vardaglig form av redovisningspraktik. Det blir en beskrivning av hur livsstil och känslor får betydelse när köparna väver samman olika avgörande faktorer. Denna kalkylativa praktik innefattar en kalkylering där både siffror och sådant som inte går att kvantifiera ingår.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:birgitta.vitestam@mau.se
Telefon:040-6657613
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Avhandling: Mitt hem och min ekonomi
blackbox blackbox
BIRGITTA VITESTAM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657613
photo of Birgitta Vitestam Birgitta Vitestam