MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Birgitta Vitestam-Blomqvist
universitetsadjunkt

Birgitta Vitestam-Blomqvist - Universitetsadjunkt i Företagsekonomi. Doktorand i företagsekonomi med forskning om värdering vid köp av bostadsrätt.

Kontaktuppgifter

E-post:birgitta.vitestam-blomqvist@mah.se
Telefon:040-66 57613
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
BIRGITTA
VITESTAM-BLOMQVIST

UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57613
photo of Birgitta Vitestam-Blomqvist Birgitta Vitestam-Blomqvist