MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Carl-Magnus Carlsson
universitetsadjunkt

Carl-Magnus Carlsson är fil. mag. (MA) i Ekonomisk historia och Nationalekonomi och programansvarig för kandidatprogrammet Transport Management på Urbana studier där han också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi och Transporternas roll i samhällsekonomin samt handleder examensarbeten. Han har deltagit i flera internationella projekt med koppling till transport-, trafik-, logistik- och infrastrukturforskning och är styrelsemedlem i openENLoCC (European Network of Logistics Competence Centres). Bland avslutade projekt märks Interreg IIIa Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMÖ) om ekonomiska och strukturella hinder inom transportväsendet för en ökad integration mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionen och Interreg IVa-projektet EcoMobility om bl a "City Logistics". Carl-Magnus forskar också i informationsekonomi vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet. Transport Managements hemsida

Kontaktuppgifter

E-post:carl-magnus.carlsson@mah.se
Telefon:040-66 57725
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
CARL-MAGNUS
CARLSSON

UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57725
photo of Carl-Magnus Carlsson Carl-Magnus Carlsson