MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Carina Listerborn
professor

Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad och verksam som forskare,lärare och handledare. Listerborn är studierektor för forskarutbildningen på fakulteten för kultur och samhälle, samt lärarrepresentant i Universitetsstyrelsen.

Listerborn disputerade på Chalmers Tekniska Högskola 2002 med en avhandling om konflikter mellan olika trygghetsdiskurser inom planeringen; Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Chalmers,

Hennes forskningsområden är urban socialgeografi, kritisk och feministisk urbanteori. Hon är en del av den starka forskningsmiljön CRUSH - Critical Urban Sustainability Hub som är ett nationellt forskningsnätverk med bostadsfrågan i centrum för hållbarhetsfrågor och ICCAN - International Collaborative for the Critical Analysis of Neoliberalism. Hon har tidigare gjort forskning om urbana konflikter och våld, neoliberal planering, och just nu avslutar hon en bok om bostadsojämlikhet och om "bostadsfrågan underifrån". Den senaste forskningen fokuserar på intersektionella perspektiv på smart bostadsutveckling.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:carina.listerborn@mau.se
Telefon:040-6657315
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

CRUSH
Titlar på Libris:
Academia.Edu
Hur hänger bilbränder och segregation ihop?
Genus och byggd miljö - i teori och praktik
Riktig bostadspolitik
Boksläpp för Bostadsojämlikhet i Stockholm
Reklamfilm för Bostadsojämlikhet
Artikel i Dagens Arena
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Listerborn, Carina (2017) "Book review of M. Mayer, C. Thörn, and H. Thörn (eds). Urban Uprisings. Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. London: Palgrave Macmillan" Mobilization: An International Quarterly;4, 515, San Diego State University, ISSN 1086-671X, DOI [länk],

  Listerborn, Carina (2017) "Urban Uprisings Challenging Neoliberal Urbanism in Europe" Mobilization;4, 515-515, ISSN 1086-671X, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Listerborn, Carina (2017) "The flagship concept of the ‘4th urban environment’. Branding and visioning in Malmö, Sweden" Planning, Theory and Practice;1, 24, Taylor and Francis, ISSN 1464-9357, DOI [länk],

  Listerborn, Carina (2015) "Feminist struggle over urban safety and the politics of space" European Journal of Women`s Studies;3, 251-264, Sage, ISSN 1350-5068, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Baeten, Guy, Listerborn, Carina (2015) "Renewing Urban Renewal in Landskrona, Sweden : Pursuing Displacement through Housing Policies" Geografiska Annaler. Series B : Human Geography;3, 249–261, Wiley, ISSN 1468-0467, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2015) "Geographies of the Veil : Violent Encounters in Urban Public Spaces in Malmö" Social and Cultural Geography;1, 95-115, Taylor and Francis, ISSN 1464-9365, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2013) "Suburban women and the ‘glocalisation’ of the everyday lives : gender and glocalities in underprivileged areas in Sweden" Gender, Place and Culture;3, 290-312, Taylor and Francis, ISSN 1360-0524, DOI [länk], URL [länk],

  Listerborn, Carina (2008) "Who speaks? And who listens? The relationship between planners and women’s participation in local planning in a multi-cultural urban environment" GeoJournal;1, 61-74, Springer Netherlands, ISSN 1572-9893, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Listerborn, Carina, Baeten, Guy (2014) "Medveten gentrifiering i Landskrona" alba.nu;141105, Alba, ISSN 1403-5448, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2011) "Möte mellan stadsfragment: Stråk förenar Malmös stadsdelar" Miljöforskning;4, FORMAS, ISSN 2000-8627, URL [länk],

  Listerborn, Carina, Sixtensson, Johanna (2010) "Med slöja i gatuvimlet" I&M : Invandrare & minoriteter;1, 34-38, ISSN 1404-6857,

  Listerborn, Carina (2009) "Om erfarenhet och expertis i planeringen" Fronesis;29-30, 86-98, Tidskriftsföreningen Fronesis, ISSN 1404-2614,

  Artiklar
  Listerborn, Carina (2015) "Kreativt klassrum" Arkitektur;5, 84-89, Arkitektur Förlag, ISSN 0004-2021, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2014) "Makten över produktionen av stadens rum : en genusfråga" PLAN;1, 32-33, Föreningen för samhällsplanering, URL [länk],

  Listerborn, Carina (2009) "Kvinnors erfarenheter måste bli mer synliga" Praktik & Teori;1, 46-48, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2008) "Våld, rädsla och trygghet i vardagen" I&M : Invandrare & minoriteter;5, 37-40, ISSN 1404-6857,

  Listerborn, Carina (2007) "Makten över kroppen i rummet" Arkitekten;4, URI [länk],

  Listerborn, Carina (2007) "Review of “The Safe City. Safety and Urban Development in European Cities” (eds) ,Leo van Den Berg, Peter M.J. Pol, Guiliano Mingardo & Carolien J.M. Speller" European Planning Studies;3, 453-455, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Listerborn, Carina (2018) Bostadsojämlikhet : röster om bostadsnöden. Premiss, 422, ISBN 9789186743802, URL [länk],

  Baeten, Guy, Listerborn, Carina (red./ed.) | CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub, Baeten, Guy, Blackwell, Tim, Christophers, Brett, Grundström, Karin, Holgersen, Ståle, Kärrholm, Mattias, Listerborn, Carina, Molina, Irene, Peiteado Fernández, Vítor, Pull, Emil, Rodenstedt, Ann, Thörn, Catharina, Westerdahl, Stig, Westin, Sara, Bengtsson, Bo (2016) 13 myter om bostadsfrågan. Dokument Press, 168, ISBN 978-91-85639-96-0, URL [länk],

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | (2014) Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 136 s., ISBN 978-91-981058-7-2 (tryck), ISSN 978-91-981058-6-5 (pdf), (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2011) Varför kastar de sten? : om konflikter och erkännande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 33, ISBN 978-91-7383-155-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Listerborn, Carina | Forsberg, Gunnel (red./ed.) (2019) Flaggskeppsplanering : fjärde stadsrummet som ny vision för Malmö. Samhällsplaneringens teori och praktik, Liber, 136-144, ISBN 978-91-47-11361-3, URL [länk],

  Tesfahuney, Mekonnen, Ek, Richard (red./ed.) | Listerborn, Carina, Baeten, Guy (2016) ”Landskronas vägval” : när bostäder åt alla blev ett kommunalt problem. Recito förlag, 52-80, ISBN 9789175179049, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Baeten, Guy, CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub | Baeten, Guy, Listerborn, Carina (red./ed.) (2016) Om myter. 13 myter om bostadsfrågan, Dokument Press, 4-7, ISBN 978-91-85639-96-0,

  Lindholm, Teresa, Oliveira de Costa, Sandra, Wiberg, Sofia (red./ed.) | Listerborn, Carina (2015) Medborgarinflytande : om makt, genus och stadsutveckling. Arkus, 65-84, ISBN 978-91-980422-3-8, ISSN 1652-6430,

  Lindvall, Daniel (red./ed.) | Nilsson, Annika, Listerborn, Carina (2015) Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden. Fritze, 56, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sandell, Kerstin, Sager, Maja, Räthzel, Nora (red./ed.) | Listerborn, Carina (2014) Den osynliga våldsgeografin : med en intersektionell blick på våldshandlingar i offentliga rum. Media-Tryck, 153-162, ISBN 978-91-7473-899-5,

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | Parker, Peter (2014) Samproduktion av platser : former för deltagande i utveckling av mötesplatser längs Rosengårdstråket. Holmbergs, 63-72, ISBN 978-91-981058-6-5, 978-91-981058-7-2, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Orrje, Henrik, Lindholm, Anna, Olsson, Krister (red./ed.) | Listerborn, Carina, Claesson, Ragnhild (2013) Att synas och ta plats i staden : om medborgarinflytande i förändringsprocesser. Statens konstråd, 239-245, ISBN 978-91-980945-1-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Petersson, Bo, Johansson, Christina (red./ed.) | Popoola, Margareta, Listerborn, Carina, Alwall, Jonas (2013) Migration och urbanitet. Liber, 272 - 295, ISBN 978-91-47-09877-4,

  Holmström, Marie (red./ed.) | Claesson, Ragnhild, Listerborn, Carina (2013) Kulturmiljöns sociala roll i hållbar stadsutveckling. Riksantikvarieämbetet, 215, ISBN 9789172096707, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina, Molina, Irene, Mulinari, Diana (red./ed.) | Johansson, Roger (2011) Kampen om rummet. Monument som representationer av våld. Spår av ett våldsamt förflutet. Bokförlaget Atlas, 361-414, ISBN 978-91-7389-897-3,

  Listerborn, Carina, Molina, Irene, Mulinari, Diana (red./ed.) | Listerborn, Carina (2011) Den våldsamma integreringen. Muslimska kvinnor i offentliga rum. Bokförlaget Atlas, 261-285, ISBN 978-91-7389-897-3,

  Listerborn, Carina (2010) Det sexualiserade rummet. Boreá förlag, 219-236, ISBN 978-91-89140-65-3,

  Graninger, Göran, Knuthammar, Christer (red./ed.) | Listerborn, Carina (2010) Våld i staden - vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum. s 89-106, ISBN 978-91-7393-260-8, ISSN 1650-9625, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Listerborn, Carina (2007-06) "Women’s Bodies as Symbols in Public Spaces" (paper)

  Rapporter
  Forssell, Rebecka, Listerborn, Carina, Andersson, Mats (2010) Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö högskola, 98, ISBN 978-91-7104-360-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2010) Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande. Urbana studier, Malmö högskola, 274, ISBN 978-91-977233-5-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Listerborn, Carina (2007) Kroppen som situation. Om kön, makt och rum. Del I: Begreppsutveckling. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet,

  Övrig publicering
  Listerborn, Carina (2012) "Translocal Geographies. Spaces, Places, Connections" 501-503, Taylor & Francis, ISSN 1469-5944, DOI [länk],

  Listerborn, Carina (2011) "Recension av Icke-medborgarskapets urbana geografi, av Helena Holgersson" 63-65, Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342, URL [länk],

  Listerborn, Carina (2009) "Fear: Critical Geopolitics and Everyday Life" 2243-2245, ISSN 1360-063X, DOI [länk],

  Listerborn, Carina (2007) "Recension av "Staden, våldet och tryggheten" av Rolf Lidskog" Sveriges sociologförbund, ISSN 0038-0342,

  Listerborn, Carina (2007) "Tema arkitektur och boende - Inledning"
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Carina Listerborn är studierektor för forskarutbildningen på fakulteten för kultur och samhälle, och är lärarrepresentant i Universitetsstyrelsen.

blackbox blackbox
CARINA LISTERBORN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657315
photo of Carina Listerborn Carina Listerborn