MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Bjerkén
professor, biträdande

Biträdande professor i materialvetenskap, docent in MaterialsSceince, Tekn.Dr. i konstruktionsmaterial, LTH, Civilingenjör teknisk fysik,LTH. Forskningsområden: Materialteknik, brottmekanik, väteförsprödning, utmattning, bentillväxt, spänningskorrosion; fasfältsteori, röntgen- och neutrondiffraktion, interface-mekanik, dislokationsteori. Undervisar i materialvetenskap och närliggande områden på grundläggande och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen.


Forskningscenter

Biofilms - Research Center for Biointerfaces pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christina.bjerken@mau.se
Telefon:040-6657626
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Föreläsning: Haverier i extrema miljöer
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Olsson, Pär, Blomqvist, Jakob, Bjerkén, Christina, Massih, Ali (2015) "Ab initio thermodynamics investigation of titanium hydrides" Computational Materials Science;, 263–275, Elsevier, ISSN 0927-0256, DOI [länk],

  Olsson, Pär, Massih, Ali, Blomqvist, Jakob, Alvarez Holston, Anna-Maria, Bjerkén, Christina (2014) "Ab initio thermodynamics of zirconium hydrides and deuterides" Computational Materials Science;, 211–222, Elsevier, ISSN 0927-0256, DOI [länk],

  Bjerkén, Christina, Massih, Ali R. (2014) "Phase ordering kinetics of second-phase formation near an edge dislocation" Philosophical Magazine;6, 569-593, Taylor & Francis, ISSN 1478-6435, DOI [länk],

  Hejman, Ulf, Bjerkén, Christina (2011) "Dissolution driven crack branching in polycarbonate" Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures;4, 227-239, Wiley-Blackwell, DOI [länk],

  Bjerkén, Christina, Ortiz, Michael (2010) "Evolution of anodic stress corrosion cracking in a coated material" International Journal of Fracture; 2, 211-221, Springer, ISSN 0376-9429, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hejman, Ulf, Bjerkén, Christina (2010) "Environmentally assisted initiation and growth of multiple surface cracks" International Journal of Solids and Structures;14-15, 1838-1846, Elsevier, ISSN 0020-7683, DOI [länk],

  Bjerkén, Christina (2010) "The influence of biaxial loading on branching of a dissolution driven stress corrosion crack" Engineering Fracture Mechanics;11, 1989-1997, Elsevier, ISSN 0013-7944, DOI [länk],

  Bjerkén, Christina, Melin, Solveig (2009) "Growth of a short fatigue crack - A long term simulation using a dislocation technique" International Journal of Solids and Structures;5, 1196-1204, Elsevier, ISSN 0020-7683, DOI [länk],

  Bjerkén, Christina, Ståhle, Per (2008) "Simulation of corrosion fatigue crack growth under mixed-mode loading" Engineering Fracture Mechanics;3-4, 440-451, Elsevier, DOI [länk],

  Bjerkén, Christina, Ståhle, Per (2008) "Simulation of corrosion fatigue crack growth under mixed-mode loading" Engineering Fracture Mechanics;75,

  Bjerkén, Christina, Ståhle, Per (2008) "Simulation of corrosion fatigue crack growth under mixed-mode loading" Engineering Fracture Mechanics, 440-451,

  Ståhle, Per, Bjerkén, Christina, Jivkov, Andrey (2007) "On dissolution driven crack growth" International Journal of Solids and Structures;6, 1880-1890, ISSN 0020-7683, DOI [länk],

  Ståhle, Per, Bjerkén, Christina, Jivkov, Andrey (2006) "A Finite Element Analysis of a Crack Penetrating or Deflecting Into an Interface in a Thin Laminate" , 173-178, Key Engineering Materials,

  Bjerkén, Christina (2005) "The discrete nature of the growth and arrest of microstructurally short fatigue cracks modelled by dislocation technique" International Journal of Fatigue;1, 21-32, Elsevier, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Busby, Jeremy T., Ilevbare, Gabriel, Andresen, Peter L. (red./ed.) | Blomqvist, Jakob, Olofsson, Johan, Alvarez, Anna-Maria, Bjerkén, Christina (2012) "Structure and Thermodynamical Properties of Zirconium hydrides from first-principle" (peer-review paper) 671-679, John Wiley & Sons, ISBN 9781118456835, DOI [länk],

  Steuwer, Axel, Blomqvist, Jakob, Maimaitiyili, Tuerdi, Zanellato, Olivier, Curfs, Caroline, du Plessis, H.E, Bjerkén, Christina (2011) "Structure of the Zirconium Hydride Polymorphs Determined by Neutron and Synchrotron X-ray Powder Diffraction" (poster) IOP, (File) (application/octet-stream)

  Bjerkén, Christina, Massih, Ali (2011) "Nucleation of second-phase near elastic defects in crystalline solids" (paper) 13, TMS, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Blomqvist, Jakob, Johansson, Johan, Alvarez, Anna-Maria, Bjerkén, Christina (2011) "Structure and Thermodynamical Properties of Zirconium Hydrids from First Principle" (paper) TMS, (PDF document) (application/pdf)

  Bjerkén, Christina, Rimoli, Julian, Ortiz, Michael (2009) "Stress corrosion crack growth beneath a stiff coating – influence of chemical potential and interface toughness" (peer-review paper) ICF12,

  Bjerkén, Christina (2009) "Branching of a dissolution driven stress corrosion crack" (peer-review paper) European Structural Integrity Society, URL [länk],

  Hejman, Ulf, Bjerkén, Christina (2008) "Investigation of Branching in Polycarbonate Due to Stress Corrosion" (peer-review paper) VUTIUM Brno, Czech Republic,

  Bjerkén, Christina, Melin, Solveig (2008) "Influence of low-angle grain boundaries on short fatigue crack growth studied by a discrete dislocation method" (peer-review paper) VUTIUM Brno, Czech Republic,

  Masic, Alma, Bjerkén, Christina, Overgaard, Niels, Heyden, Anders (2008) "Investigation of the Interaction between Biocorrosion and Biofilm Development based on the pH Profile" (poster) IWA, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Masic, Alma, Bjerkén, Christina, Overgaard, Niels, Heyden, Anders (2008) "Investigation of the Interaction between Biocorrosion and Biofilm Development based on the pH Profile" (poster) IWA, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Masic, Alma, Bjerkén, Christina, Overgaard, Niels, Heyden, Anders (2008) "A Combined Model for Biofilm Development and Biocorrosion" (poster) SIAM,

  Singh, RN, Ståhle, Per, Bjerkén, Christina, Kishore, R, Banjeree, Srikumar (2007-08) "Hydride induced embrittlement of zirconium alloy pressure tubes" (peer-review paper) Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems,

  Ståhle, Per, Bjerkén, Christina, Tryding, Johan, Kao-Walter, Sharon (2007) "Strong Toughening Mechanisms in an Elastic Plastic Laminate" (peer-review paper) 273-279, DTU Risø, ISBN 978-87-550-3626-0, ISSN 0907-0079, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Todd, Allen (red./ed.) | Singh, Ram N, Ståhle, Per, Bjerkén, Christina, Kishore, Ramaswamy, Banjeree, Srikumar (2007) "Hydride induced embrittlement of zirconium alloy pressure tubes" (peer-review paper) ISBN 9781605600598,

  Bjerkén, Christina, Ståhle, Per, Gunnars, J (2006) "The Path of a Growing Crack - Experiment and Simulation" (peer-review paper)

  Bjerkén, Christina (2006) "Dissolution Driven Fracture - Simulation of Crack Growth" (peer-review paper) 130-134, Structural Mechanics, LTH, Sweden., ISSN 0281-6679, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bjerkén, Christina, Ståhle, Per, Gunnars, Jens (2006) "The Path of a Growing Crack - Experiment and Simulation" (peer-review paper)

  Bjerkén, Christina, Kao-Walter, Sharon, Ståhle, Per (2006) "Fracture Mechanisms of a Thin Elastic Plastic Laminate" (peer-review paper) p 927-928, ISBN 978-1-4020-4972-9,

  Ståhle, Per, Li, Chong, Bjerkén, Christina (2006) "Crack Tip Singularity in a Buckling Thin Sheet" (peer-review paper) 4 p, ISSN 0281-6679, URL [länk],

  Bjerkén, Christina, Melin, Solveig (2005) "Dislocation distribution in the plastic zone and growth of ashort fatigue crack" (peer-review paper) 29-36, Politechnika opolska, ISSN 1429-6055,

  Övrig publicering
  Blomqvist, Jacob, Massih, Ali R, Bjerkén, Christina (2010) "A First Principle Atomistic Pre-study of a Multiscale Model of Hydride Induced Embrittlement in Zirconium" Elsevier,

  Hejman, Ulf, Ståhle, Per, Bjerkén, Christina (2007) "Experiment and simulation of a crack growing by material dissolution" 28, (PDF document) (application/pdf)

  Hejman, Ulf, Ståhle, Per, Bjerkén, Christina (2007) "Experiment and simulation of a crack growing by material dissolution" 28, (PDF document) (application/pdf)

  Bjerkén, Christina (2007) "Spänningskorrosion - modellering av utveckling från ytojämnheter via gropar till sprickor" ISSN 1402-1528, URL [länk],

  Hejman, Ulf, Ståhle, Per, Bjerkén, Christina (2007) "Experiment och simulering av materialupplösningsspricka" Luleå tekniska universitet, ISSN 1402-1528, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Havir, Jiri, Bjerkén, Christina, Ståhle, Per (2006) "Slack Edges of Paper"

  Bjerkén, Christina, Ståhle, Per (2006) "The path of a growing crack - A simulation of the fracture process"

  Bjerkén, Christina, Ståhle, Per (2005) "Branching of growing corrosion fatigue cracks"
blackbox blackbox
CHRISTINA BJERKÉN
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657626
photo of Christina Bjerkén Christina Bjerkén