MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Lindkvist
professor, biträdande

Christina Scholten, Fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt docent i urbana studier. Christina är anställd som universitetslektor vid Malmö högskola och har kompetens inom jämställdhet, regional utveckling och planering med inriktning hållbar mobilitet. Christina undervisar inom olika områden och nivåer med koppling till planering.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christina.lindkvist@mau.se
Telefon:040-6657793
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

K2 -Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida hos CTA
Publiceringar i Libris
Film: Att bo på landet och arbeta inne i stan.
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Scholten, Christina, Witmer, Hope (2017) "The opaque gendered lens : barriers to recruitment and career development" Gender in Management;1, 47-65, Emerald, ISSN 1754-2413, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hrelja, Robert, Monios, Jason, Rye, Tom, Isaksson, Karolina, Scholten, Christina (2017) "The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems" International Journal of Sustainable Transportation;8, 611-622, Taylor & Francis, ISSN 1556-8318, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2014) "Illusive inclusion : construction of leaders and employees based on nationality" Cross Cultural Management;2, 245-260, Emerald, ISSN 1352-7606, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt S, Anders (2013) "Det finns inget mer svenskt än IKEA" Arbetsmarknad och Arbetsliv;2, 27-40, Karlstad Universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) ""Det finns inget mer svenskt än IKEA"" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 27-40, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Lindkvist Scholten, Christina, Friberg, Tora, Sandén, Annika (2012) "Re-reading time geography from a gender perspective : examples from gendered mobility" Tijdschrift voor economische en sociale geografie;5, 584-600, Wiley-Blackwell, ISSN 0040-747X, DOI [länk],

  Böcker
  Jönsson, Sandra, Lindqvist Scholten, Christina (2010) Påbjuden valfrihet? : om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 57 s, ISBN 978-91-86491-48-2,

  Antologibidrag
  Nahnfeldt, Cecilia, Lindberg, Malin (red./ed.) | Scholten, Christina (2013) Att få syn på vardagens innovationspotentialer. Är det nå`n innovation : Att nyttiggöra hum/sam-forskning, Karlstad Universitet, 90-110, ISBN 978-91-7063-513-7, ISSN 1403-8099, (PDF document) (application/pdf)

  Lindkvist Scholten, Christina, Hansson, Agneta, Stridh, Kicki, Swärdh, Mia (2012) Inward and Outward learning processes. Vinnova, 198-220, ISBN 978-91-86517-71-7, ISSN 1650-3104, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Lindqvist Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2012) "Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika" (paper) 2, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Scholten, Christina, Ihlström, Jonas, Johansson, Sofie, Anund, Anna (2017) Hot och våld mot bussförare och tågvärdar. K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 71, ISBN 978-91-7753-487-7, 978-91-7753-488-4, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Levin, Lena, Faith-Ell, Charlotta, Scholten, Christina, Aretun, Åsa, Halling, Jon, Thoresson, Karin (2016) Att integrera jämställdhet i länstransportplanering : Slutredovisning av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, 1-80, ISBN 978-91-7623-658-1, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Lindkvist Scholten, Christina (2013) Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen. Malmö stad, ISBN 978-91-7104-533-1, 978-91-7104-534-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Blom, Torbjörn, Scholten, Christina (2012) Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? : analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län. Regionförbundet Södra Småland, 55 p., URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Scholten, Christina (2012) Makten över maten? : en fråga om perspektiv. Skånes Livsmedelsakademi, 33 p., (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Liljeroth, Cristina, Lindqvist Scholten, Christina (2012) Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?. Malmö högskola, 86, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Docent i urbana studier

blackbox blackbox
CHRISTINA
LINDKVIST

PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657793
photo of Christina Lindkvist Christina Lindkvist