MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Daniel Spikol
universitetslektor

Docent i datavetenskap

Spikols huvudsakliga forskningsintressen är i design och utveckling av mobila och allestädes närvarande miljöer, som undersöker olika former av samverkan för att främja formell och informell forskningsbaserad inlärning, lek och utforskning. Spikol är intresserad av att utveckla och öka designens roll för att främja förståelsen hur människor navigerar över fysiska och virtuella utrymmen på ett aktivt och kreativt sätt.

IoTaP at Malmö högskola


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Forskningsplattformar

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:daniel.spikol@mau.se
Telefon:040-6657630
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Spikol, Daniel, Avramides, Katerina, Cukurova, Mutlu, Vogel, Bahtijar, Luckin, Rose, Ruffaldi, Emanuele, Mavrikis, Manolis (2016) "Exploring the interplay between human and machine annotated multimodal learning analytics in hands-on STEM activities" Proceedings of the Sixth International Conference on Learning Analytics & Knowledge; 6th international learning analytics & knowledge conference, 522-523, ACM, ISBN 978-1-4503-4190-5, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Leckner, Sara, Packmohr, Sven, Spikol, Daniel (2015) "Creating innovation : reflecting on the MEDEA studio at Malmö University" eLearning Papers;, 61-65, openeducationeuropa.eu, ISSN 1887-1542, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Jönsson, Per, Spikol, Daniel, Svingby, Gunilla, Peterson, Anders, Pendrill, Ann-Marie (2013) "Nationell implementeringsplan för IKT i matematikundervisningen" Datorn i utbildningen;, 30-33, Stiftelsen Datorn i utbildningen, ISSN 1100-3650, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Peña-Ayala, Alejandro (red./ed.) | Zbick, Janosch, Vogel, Bahtijar, Spikol, Daniel, Jansen, Marc, Milrad, Marcelo (2015) Toward an Adaptive and Adaptable Architecture to Support Ubiquitous Learning Activities. Mobile, Ubiquitous, and Pervasive Learning : Fundaments, Applications, and Trends, Springer, 193-222, ISBN 978-3-319-26516-2, ISSN 2194-5357, DOI [länk],

  Parsons, David (red./ed.) | Eliasson, Johan, Pargmann, Teresa Cerratto, Nouri, Jalal, Spikol, Daniel, Ramberg, Robert (2013) Mobile devices as support rather than distraction for mobile learners : evaluating guidelines for design. Innovations in mobile educational technologies and applications, IGI Global, 61-76, ISBN 9781466621398, 1466621397, DOI [länk], URL [länk],

  Konferensbidrag
  Boticario, Jesus, Muldner, Kaisa (red./ed.) | Spikol, Daniel, Ehrenberg, Nils, Cuartielles, Daniel, Zbick, Janosch (2015) "Design Strategies for developing a Visual Platform for Physical Computing with Mobile Tools for Project Documentation and Reflection" AIED 2015 : 17th International Conference on Artificial Intelligence in Education;2, (peer-review paper) 57-62, CEUR-WS.org, ISSN 1613-0073, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lindwall, Oskar, Häkkinen, Päivi, Koschmann, Timothy, Tchounikine, Pierre, Ludvigsen, Sten (red./ed.) | Dabisias, Giacomo, Spikol, Daniel, Ruffaldi, Emanuele (2015) "A Learning Analytics Framework for Practice-Based Learning" Exploring the Material Conditions of Learning : Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015;2, (peer-review paper) 740-742, International Society of the Learning Sciences, ISBN 978-0-9903550-7-6, ISSN 1573-4552, URL [länk],

  Lindwall, Oskar, Häkkinen, Päivi, Koschmann, Timothy, Tchounikine, Pierre, Ludvigsen, Sten (red./ed.) | Spikol, Daniel, Avramides, Katerina, Katterfeldt, Eva-Sophie, Ruffaldi, Emanuele, Cuartielles, David (2015) "CSCL Opportunities with Digital Fabrication through Learning Analytics" Exploring the Material Conditions of Learning : Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015;2, (peer-review paper) 697-698, The International Society of the Learning Sciences, ISBN 978-0-9903550-7-6, ISSN 1573-4552, URL [länk],

  Polman, Joseph L., Kyza, Eleni A., O`Neil, D. Kevin, Tabak, Iris, Penuel, William, Jurow, A. Susan, O`Connor, Kevin, Lee, Tiffany, D`Amico, Laura (red./ed.) | Cerratto Pargman, Teresa, Otero, Nuno, Milrad, Marcelo, Spikol, Daniel, Knutsson, Ola, Ramberg, Robert (2014) "Purposeful Learning Across Collaborative Educational Spaces" Learning and becoming in practice: the international conference of the learning sciences (ICLS) 2014 : proceedings volume 3;, (peer-review paper) 1597-1598, International Society of the Learning Sciences, ISBN 978-0-9903550-3-8, 978-0-9903550-1-4, 978-0-9903550-5-2, ISSN 1814-9316, (PDF document) (application/pdf)

  Cerratto-Pargman, Teresa, Knuttsson, Ola, Spikol, Daniel, Milrad, Marcelo (2014) "Exploring Teachers’ perspectives on the use of Mobile devices for Math and Language Learning" Conference proceedings - 4th international Designs for Learning conference 6-9th May 2014;, (paper) 1-4, Stockholm University, URL [länk], [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Biswas, Gautam, Wong, Lung-Hsiang, Hirashima, Tsukasa, Chen, Wenli (red./ed.) | Mehanovic, Sanela, Spikol, Daniel (2012) "Investigating how to design interactive learning environments to support students’ learning of upper secondary and university math" Proceedings of the 20th International Conference on Computers in Education ICCE2012;, (peer-review paper) 782-786, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore, ISBN 978-981-07-4649-0, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Spikols huvudsakliga forskningsintressen är i design och utveckling av mobila och allestädes närvarande miljöer, som undersöker olika former av samverkan för att främja formell och informell forskningsbaserad inlärning, lek och utforskning. Spikol är intresserad av att utveckla och öka designens roll för att främja förståelsen hur människor navigerar över fysiska och virtuella utrymmen på ett aktivt och kreativt sätt.

  Spikol's main research interests are in the design and development of mobile and ubiquitous environments that explore different modes of collaboration that foster formal and informal inquiry-based learning, play in and exploration. Spikol is interested in expanding the role of design to support understanding how people can navigate across physical and virtual spaces in active and creative ways. MEDEA at Malmö högskola

blackbox blackbox
DANIEL SPIKOL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657630
photo of Daniel Spikol Daniel Spikol