MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Daniel Spikol
universitetslektor

Docent i datavetenskap

Spikols huvudsakliga forskningsintressen är i design och utveckling av mobila och allestädes närvarande miljöer, som undersöker olika former av samverkan för att främja formell och informell forskningsbaserad inlärning, lek och utforskning. Spikol är intresserad av att utveckla och öka designens roll för att främja förståelsen hur människor navigerar över fysiska och virtuella utrymmen på ett aktivt och kreativt sätt.

IoTaP at Malmö högskola


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Forskningsplattformar

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:daniel.spikol@mau.se
Telefon:040-6657630
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Konferensbidrag
  Modelling Collaborative Problem-solving Competence with Transparent Learning Analytics
  Cukurova Mutlu, Zhou Qi, Spikol Daniel, Landolfi Lorenzo

  2020 | Artikel i tidskrift
  Round or rectangular tables for collaborative problem solving?
  Vujovic Milica, Hernandez-Leo Davinia, Tassani Simone, Spikol Daniel

  2018 | Artikel i tidskrift
  Physical computing with plug-and-play toolkits
  Katterfeldt Eva-Sophie, Cukurova Mutlu, Spikol Daniel, Cuartielles David

  2018 | Artikel i tidskrift
  Guest Editorial
  Hwang Gwo-Jen, Spikol Daniel, Li Kam-Cheong

  2018 | Artikel i tidskrift
  Supervised machine learning in multimodal learning analytics for estimating success in project-based learning
  Spikol Daniel, Ruffaldi Emanuele, Dabisias Giacomo, Cukurova Mutlu

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Spikols huvudsakliga forskningsintressen är i design och utveckling av mobila och allestädes närvarande miljöer, som undersöker olika former av samverkan för att främja formell och informell forskningsbaserad inlärning, lek och utforskning. Spikol är intresserad av att utveckla och öka designens roll för att främja förståelsen hur människor navigerar över fysiska och virtuella utrymmen på ett aktivt och kreativt sätt.

  Spikol's main research interests are in the design and development of mobile and ubiquitous environments that explore different modes of collaboration that foster formal and informal inquiry-based learning, play in and exploration. Spikol is interested in expanding the role of design to support understanding how people can navigate across physical and virtual spaces in active and creative ways. MEDEA at Malmö högskola

blackbox blackbox
DANIEL SPIKOL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657630
photo of Daniel Spikol Daniel Spikol