MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ebba Lisberg Jensen
universitetslektor

Fil.dr. i humanekologi. Forskning med inriktning på relationen människa-natur, tex ang skogsbruk, slutförvar av kärnfall, friluftsliv. Ledamot i styrelsen för Vetenskap för Hållbar Utveckling (VHU).


Kontaktuppgifter

E-post:ebba.lisberg.jensen@mau.se
Telefon:040-6657091
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
Ekologisk läskunnighet - vad är det?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) "Contested construction of nature for city fringe outdoor recreation in southern Sweden: The Arrie case" Urban Forestry & Urban Greening;7, 171-182, Elsevier, ISSN 1618-8667, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2007) "La colonie interne du Norrland suédois: modèle d`une périphérie extractive?" L`Espace Politique;2, p 83-95, Commission de géographie politique et de géopolitique (CGPG) du Comité National Francais de Géographie (CNFG), DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Lisberg Jensen, Ebba (2011) "Skogens svårfångade värden" Biodiverse;2, 13-13, Centrum för biologisk mångfald, ISSN 1401-5064, URL [länk],

  Lisberg Jensen, Ebba (2009) "To Know is to Cherish? Learning from Swedish Environmental Education" Our schools, our selves;1, 129-134, The Canadian Centre for Policy Alternatives, ISSN 0840-7339, URL [länk],

  Artiklar
  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2011) "Kulturkrock med konsekvenser" SULF-tidningen;4, Svenska universitetslärarförbundet, URL [länk],

  Lisberg Jensen, Ebba (2008) "Avståndet till naturen" Biodiverse;4, 15-16, Centrum för biologisk mångfald, ISSN 1401-5064, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2007) "Herrarna i skogen" Nationalencyklopedin;2007, Nationalencyklopedin, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2007) "Politik, mobilitet och miljö: Om den historiska framväxten av ett ohållbart transportsystem" Nationalencyklopedin, Nationalencyklopedin, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Mårtensson, Fredrika, Lisberg Jensen, Ebba, Söderström, Margareta, Öhman, Johan (2011) Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv pa° naturkontaktens betydelse fo¨r barns ha¨lsa och miljo¨engagemang. Naturvårdsverket, 138, ISBN 978-91-620-6407-5, ISSN 0282-7298, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | (2008) Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsprocesser. Institutionen för urbana studier, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Johansson, Per, Lisberg Jensen, Ebba (2006) Identitet och trygghet i tid och rum - kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner. Svensk kärnbränslehantering SKB, 60, ISSN 1402-3091, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Antonson, Hans, Jansson, Ulf (red./ed.) | Lisberg Jensen, Ebba (2011) Det moderna kalhyggesbruket: fra°n framga°ngssaga till fo¨rhandlingslo¨sning. Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 402-419, ISBN 978-91-86573-10-2, ISSN 1402-0386, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba (2011) Humanekologiska perspektiv på barns naturkontakt. Naturvårdsverket / the Swedish Environmental Protection Agency, 25-54, ISBN 978-91-620-6407-5, ISSN 0282-7298, URL [länk],

  Hillbur, Per, Lisberg Jensen, Ebba (2009) Låt det här vara mörkt! Samrådsmöten kring ett strövområde.. ISBN 978-91-977233-3-6,

  Ouis, Pernilla, Lisberg Jensen, Ebba (2009) "I brought a hazelnut from Macedonia": Cultural and biological diversity in a globalizing world. Malmö University, p 127-141, ISBN 978-91-7104-051-0, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö University Publications in Urban Studies, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Greiff, Mats (2008) Från sillamarknad till kommunikation och högskola. Omvandling och förnyelse i Malmö under 700 år. Malmö University Press, 13-29, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Book, Karin (2008) Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling (I: Inne & ute i Malmö). Mapius, Boktitel: Inne & ute i Malmö, Mapius 2, 183-199, ISSN 1654-6881,

  Björk, Fredrik, Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (2008) De gröna stadsrummens koreografi: Moral och motstånd i urbaniseringens tid. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 57-73, ISBN 978-91-977233-2-9, (PDF document) (application/pdf)

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Ristilammi, Per-Markku (2008) De globaliserade stadsrummen. Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS) 2, 43-56, ISBN 978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Broström, Anna, Eliasson, Per, Hillbur, Per (2008) Mellan åkern och havet: Malmös rekreationsöar och postproduktiva frirum.. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 121-137, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | de Jong, Marjanna (2008) Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 74-90, ISBN 13:978-91-977233-2-9, ISSN 1654-6881,

  Björk, Fredrik, Eliasson, Per, Fritzbøger, Bo (red./ed.) | Lisberg Jensen, Ebba (2006) Sätt stopp för sprutet! Från arbetsmiljöproblem till ekologisk risk i 1970-talets debatt om hormoslyr och DDT i skogsbruket. Malmö högskola, 197-230, ISBN 91-7104-037-4, ISSN 1652-2761, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Lisberg Jensen, Ebba (2008) Gå ut min själ. Forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelse i närnatur.. Statens folkhälsoinstitut, 1-35, ISBN 978-91-7257-529-5, ISSN 1651-8624, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Lisberg Jensen, Ebba (red./ed.) | (2010) "Det urbana landskapet" 84 s, Swedish International Association of Landscape Ecology, ISBN 978-91-89232-48-8, ISSN 1403-6568, URL [länk],

  Lisberg Jensen, Ebba (2008) "Med andra ögon: Naturmöten med invandrare" 24-25, Centrum för biologisk mångfald, ISSN 1401-5064, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
EBBA
LISBERG JENSEN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657091
photo of Ebba Lisberg Jensen Ebba Lisberg Jensen