MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Göran Hagert
universitetslektor

citat I fokus är människan och hennes behov av lösningar för att bättre hantera det överflöd av information hon dagligen möter. Att förstå hur mentala modeller skapas, förändras och förenklar tillvaron individuellt eller i en social gemenskap är ett långsiktigt mål. citat
Min bakgrund är en blandning av matematik, filosofi, psykologi och datavetenskap vid Uppsala samt Stockholms universitet. Avhandlingsarbetet genomfördes vid Institutionen för ADB och Datalogi, Uppsala universitet. Utgångspunkten var då som nu att undersöka, förstå och modellera människans sätt att resonera för att bättre kunna utforma informationssystem. Idag är betoningen utveckling av digitala tjänster utifrån ett kognitivt och socialt perspektiv.

Kontaktuppgifter

E-post:goran.hagert@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
blackbox blackbox
GÖRAN HAGERT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Göran Hagert Göran Hagert