MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingrid Dackert

Ingrid Dackert är fil.dr. i psykologi och docent i psykologi med inriktning mot ledarskap och organisation. Undervisar och forskar om kreativa och innovativa processer i grupper och organisationer.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Dackert, Ingrid (2016) "Creativity in Teams : The Impact of Team Members` Affective Well-Being and Diversity" Open Journal of Social Sciences;, 19-28, Scientific Research Publishing, ISSN 2327-5952, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dackert, Ingrid (2010) "The impact of team climate for innovation on well-being and stress in elderly care" Journal of Nursing Management;3, 302-310, Wiley, ISSN 0966-0429, DOI [länk],

  Rasulzada, Farida, Dackert, Ingrid (2009) "Organizational creativity and innovation in relation to psychological well-being and organizational factors" Creativity Research Journal;2-3, 191-198, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 1040-0419, 1532-6934, DOI [länk],

  Dackert, Ingrid, Lööv, Lars-Åke, Mårtensson, Malin (2004) "Leadership and climate for innovation in teams" Economic and Industrial Democracy;2, 301-318, Sage Publications, ISSN 0143-831X, DOI [länk],

  Dackert, Ingrid, Jackson, Paul R, Brenner, Sten-Olof, Johansson, Curt R (2003) "Eliciting and analysing employees` expectations of a merger" Human Relations;6, 705-725, Sage Publications, ISSN 0018-7267, DOI [länk],

  Dackert, Ingrid, Brenner, Sten-Olof, Johansson, Curt R (2002) "Team climate inventory with a merged organization" Psychological Reports;2, 651-656, Psychological Reports, ISSN 0033-2941,

  Antologibidrag
  Dackert, Ingrid, Jackson, Paul R (2006) Identity and identification processes in mergers and joint ventures. Eds. Manfusa Shams, Paul Jackson. Elsevier, 79-104, ISBN 0080444679, 9780080444673,