MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jeanette Eriksson
universitetslektor

Tillämpningsområden jag gärna jobbar med är hälsa och välmående. Jag är intresserad av hur digitala artefakter kan designas för att främja hälsa och välmående på ett sätt som är motiverande över tid. Min forskning kan på en övergripande nivå summeras i två områden:

 1. Lärande och träning i kombination med digital teknik.
 2. End-User Development med fokus på tailoring och anpassning. Användning är alltid förknippad med visst lärande och för att upprätthålla intresset behöver den digitala tekniken anpassas över tid.

Jag jobbar gärna (men inte uteslutande) med spelliknande artefakter. Detta kan exempelvis vara i kombination med sensorer, exempelvis psykofysiologiska eller platsbaserade sensorer.

Jag är även intresserad av möjligheterna att använda smarta textilier och kläder för att främja hälsa och välmående.


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jeanette.eriksson@mau.se
Telefon:040-6657623
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Projekt: Play for well-being - social gaming for frail elderly, 2013-

  Projekt: xDelia http://www.xdelia.org/, 2009-2012

  Projekt: BESQ http://www.bth.se/besqproject, 2002-2008

blackbox blackbox
JEANETTE ERIKSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657623
photo of Jeanette Eriksson Jeanette Eriksson