MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Magnusson
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:jesper.magnusson@mau.se
Telefon:040-6657969
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Arkitekt SAR/MSA, Fil. Dr. i Arkitektur. Universitetslektor i byggd miljö med inriktning mot arkitektur. Institutionen för urbana studier. Jag är också intresserad av metod- och begreppsutveckling inom områdena arkitektur och offentliga rum. I min avhandling – Clustering Architectures: The Role of Materialities for Emerging Collectives in the Public Domain (2016) – utvecklar jag begrepp för undersökning och analys av social interaktion i offentliga rum, med särskilt fokus på hur form, plats och materialitet påverkar sociala beteenden. Begreppen från avhandlingen kan också användas som stöd i planering och gestaltning av urban miljö och arkitektur. I min roll som lärare ansvarar jag för kurser i urban gestaltning (urban design) och arkitektur, på kandidat- och masternivå. Jag är också handledare och examinator i kandidatkurser. Mina forskningsintressen rör analys och gestaltning av offentliga rum, med fokus på form, materialitet och socialt liv.

blackbox blackbox
JESPER MAGNUSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657969
Jesper Magnusson