MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Karin Staffansson Pauli
universitetslektor

citat Jag är intresserad av genusperspektivet i fastighetsbranschen. citat
Teknisk doktor i fastigheter och byggande och universitetslektor i fastighetsvetenskap. Undervisar i programmen Fastighetsföretagande och Fastighetsförmedling, 180 hp.

Kontaktuppgifter

E-post:karin.pauli@mah.se
Telefon:040-66 57233
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

När männen jobbar shoppar kvinnorna
blackbox blackbox
KARIN
STAFFANSSON PAULI

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57233
www.mah.se
photo of Karin Staffansson Pauli Karin Staffansson Pauli