MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Staffansson Pauli
enhetschef/universitetslektor

citat Jag är intresserad av genusperspektivet i fastighetsbranschen. citat

Teknisk doktor i fastigheter och byggande och universitetslektor i fastighetsvetenskap. Undervisar i programmen Fastighetsföretagande och Fastighetsförmedling, 180 hp.


Kontaktuppgifter

E-post:karin.pauli@mau.se
Telefon:040-6657233
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

När männen jobbar shoppar kvinnorna
blackbox blackbox
KARIN
STAFFANSSON PAULI

ENHETSCHEF / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657233
www.mah.se
photo of Karin Staffansson Pauli Karin Staffansson Pauli