MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristian Sjövik
universitetslektor

Kristian Sjövik, Fil. Dr, universitetslektor. Forskning om demokrati, organisation och ledarskap.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kristian.sjovik@mau.se
Telefon:040-6657177
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D404c/d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Idrott i förändring
blackbox blackbox
KRISTIAN SJÖVIK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, D404c/d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657177
photo of Kristian Sjövik Kristian Sjövik