MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Kristian Sjövik
prefekt

Kristian Sjövik, Fil.Dr., lektor i statsvetenskap. Prefekt vid Institutionen för Idrottsvetenskap. Forskning om demokrati, organisation och ledarskap.

Kontaktuppgifter

E-post:kristian.sjovik@mah.se
Telefon:040-66 57177
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D404c/d
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Idrottsforum.org
Idrott i förändring
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Böcker
  Hall, Patrik, Sjövik, Kristian, Stubbergaard, Ylva (2005) Nätverk söker förankring : Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv. Studentlitteratur, 267 s, ISBN 91-44-03985-9,

  Antologibidrag
  Stubbergaard, Ylva, Hall, Patrik (red./ed.) | Sjövik, Kristian (2008) Att utbilda tjänstemän i ljuset av Bologna. Statsvetenskaplig tidskrift, Lund, ISBN 978-91-88306-70-8, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Riddersporre, Bim, Sjövik, Kristian (2011) Nya krav - nya ledare? : rekrytering av chefer till förskolan. Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 25, ISSN 1101-7643, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap - IDV
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:D404c/d, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57177
photo of Kristian Sjövik Kristian Sjövik