MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kutte Jönsson
universitetslektor

Fil.dr i praktisk filosofi. Undervisar och forskar i idrottsfilosofi, idrottsetik och genusteori.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kutte.jonsson@mau.se
Telefon:040-6658644
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

idrottsforum.org
Profilen Idrott i förändring
Föreläsning - Vad har djur i sporten att göra?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Kutte (2010) "Sport beyond gender and the emergence of cyborg athletes" Sport in Society;2, 249-259, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Jönsson, Kutte (2009) "Fysisk fostran och föraktet för svaghet: En kritisk analys av hälsodiskursens moraliska imperativ" Educare;1, 7-20, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Jönsson, Kutte, Carlsson, Bo (2010) "Introduction (to special issue Directions in Contemporary and Future Sport Guest)" Sport in Society;2, 167-170, ISSN 1743-0437, DOI [länk],

  Jönsson, Kutte (2009) "Är hästsport moraliskt försvarbart?" Svensk Idrottsforskning;3, 69-73, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Jönsson, Kutte (2008) "Djuren, sporten och etiken" Idrottsforum.org;98, Idrottsforum.org, URI [länk],

  Jönsson, Kutte (2007) "Könsmaktsordningen, maskuliniteten och moralen. En etisk-filosofisk analys av "sexualiseringen" inom idrotten" Sexualiseringen av idrottens offentliga rum;2007:2, 25-34, Riksidrottsförbundet,

  Böcker
  Jönsson, Kutte (2010) Matchen som aldrig ägde rum : och ytterligare åtta kapitel om idrott, etik och politik. Ica Bokförlag, 271 s, ISBN Matchen som aldrig ägde rum : och ytterligare åtta kapitel om idrott, etik och politik,

  Jönsson, Kutte (2007) Idrottsfilosofiska introduktioner. Idrottsforum.org,

  Konferensbidrag
  Jönsson, Kutte (2007) "Sport Revisited" (peer-review paper)

  Jönsson, Kutte (2007) "What Is the Point of Fair Play?" (peer-review paper)
blackbox blackbox
KUTTE JÖNSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658644
photo of Kutte Jönsson Kutte Jönsson