MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Fisk
universitetslektor

Martin Fisk är universitetslektor i materialkunskap & tillämpad matematik. Hans forskningsintressen är konstruktionsmaterial, övrig bearbetning/sammanfogning och induktionsvärmning.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:martin.fisk@mau.se
Telefon:040-6657675
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Hemsida Materialvetenskap och tillämpad matematik
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Artikel i tidskrift
  On the formation of expanding crack tip precipitates
  Reheman Wureguli, Ståhle Per, Fisk Martin, Singh Ram Niwas

  2019 | Artikel i tidskrift
  Modeling of nucleation and growth in glass-forming alloys using a combination of classical and phase-field theory
  Ericsson A., Fisk Martin, Hallberg H.

  2018 | Artikel i tidskrift
  Modelling of induction hardening in low alloy steels
  Fisk Martin, Lindgren L. -E., Datchary W., Deshmukh V.

  2018 | Artikel i tidskrift
  Stable and unstable growth of crack tip precipitates
  Reheman Wureguli, Ståhle Per, Singh Ram N., Fisk Martin

  2018 | Artikel i tidskrift
  Flow stress model for hydrogen degraded Inconel 718
  Ehrlin Niklas, Fisk Martin, Bjerkén Christina

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MARTIN FISK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657675
www.mah.se
photo of Martin Fisk Martin Fisk