MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Fisk
universitetslektor

Martin Fisk är universitetslektor vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, docent i materialmekanik sedan 2018 och tek dr i materialmekanik sedan 2011. Forskningsintressen är tillverkningssimuleringar, och speciellt av induktionsvärmning och induktionshärdning, materialmodellering, simulering av kärnbildning och fasomvandlingar samt relaterade synkrotronexperiment.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:martin.fisk@mau.se
Telefon:040-6657675
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Hemsida Materialvetenskap och tillämpad matematik
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Artikel i tidskrift
  On the formation of expanding crack tip precipitates
  Reheman Wureguli, Ståhle Per, Fisk Martin, Singh Ram Niwas

  2019 | Artikel i tidskrift
  Modeling of nucleation and growth in glass-forming alloys using a combination of classical and phase-field theory
  Ericsson A., Fisk Martin, Hallberg H.

  2018 | Artikel i tidskrift
  Modelling of induction hardening in low alloy steels
  Fisk Martin, Lindgren L. -E., Datchary W., Deshmukh V.

  2018 | Artikel i tidskrift
  Stable and unstable growth of crack tip precipitates
  Reheman Wureguli, Ståhle Per, Singh Ram N., Fisk Martin

  2018 | Artikel i tidskrift
  Flow stress model for hydrogen degraded Inconel 718
  Ehrlin Niklas, Fisk Martin, Bjerkén Christina

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MARTIN FISK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657675
www.mah.se
photo of Martin Fisk Martin Fisk