MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Johansson
universitetslektor

Fil.dr. i pedagogik. Lektor i miljövetenskap. Arbetar deltid RISE Min forskning handlar om förutsättningar för olika former av innovativ samverkan i arbetet med hållbar stadsutveckling samt lärande i samverkan inom och mellan organisationer. Leder ett nätverk med forskare och tjänstemän kring frågor som rör community work och områdesutveckling. Leder en forskningscirkel kring lärande för hållbar utveckling. Har tidigare arbeta med följeforskning och som forskningskoordinator på Institutet för hållbar stadsutveckling.


Forskningsplattformar

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:magnus.johansson@mau.se
Telefon:040-6657175
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Varför är det så svårt att samverka?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Johansson, Magnus (2008) Att bära världen på sina axlar : miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession. Lunds universitet, Pedagogiska institutionen., 202, ISBN 978-91-628-7447-6, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Johansson, Magnus (2009) "Forskarens ståndpunkt i den fenomenografiska forskningen. Ett försök att formulera en egen position" Pedagogisk Forskning i Sverige;1, Årg 14, 45-58, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1401-6788,

  Vetenskapliga artiklar
  Johansson, Magnus (2002) "Hur hanterar man det osynliga?" Praktik och teori;2, 34-44, Malmö högskola,

  Böcker
  Righard, Erica, Johansson, Magnus, Salonen, Tapio (red./ed.) | (2015) Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Nordic Academic Press, 296, ISBN 978-91-87675-73-7,

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | (2014) Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 136 s., ISBN 978-91-981058-7-2 (tryck), ISSN 978-91-981058-6-5 (pdf), (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | Parker, Peter (2014) Samproduktion av platser : former för deltagande i utveckling av mötesplatser längs Rosengårdstråket. Holmbergs, 63-72, ISBN 978-91-981058-6-5, 978-91-981058-7-2, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Besednjak Valic, Tamara, Modic, Dolores, Lamut, Urša (red./ed.) | Parker, Peter, Johansson, Magnus (2012) Challenges and potentials in collaborative management of urban commons. Vega Press, Ltd, 92-113, ISBN 978-0-9568625-6-3, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Martin, Lundberg, Heléne (red./ed.) | Parker, Peter, Ekelund, Christer (2011) A new role for government in regional development. Palgrave Macmillan, 22-39, ISBN 978-0-230-27330-6,

  Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö University Publications in Urban Studies, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Johansson, Magnus (2006) Att använda information som styrmedel. Länsstyrelsen i Skåne, 19-21, ISSN 1402-3393, URL [länk],

  Hansson, Mats-Olof (red./ed.) | Johansson, Magnus (2000-09-10) Miljö som vardagskunskap – hur uppfattar människor sin påverkan på naturen?. Malmö högskola, Teknik och samhälle,

  Konferensbidrag
  Parker, Peter, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus (2012) "Planning for appropriation : public space led development to integrate a fragmented city" (peer-review paper) 18, (PDF document) (application/pdf)

  Montin, Stig, Johansson, Magnus, Forsemalm, Joakim (2012) "Understanding innovative regional collaboration : meta-governace and boundary objects as important mechanisms" (peer-review paper) International Research Society for Public Management (IRSPM), (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Johansson, Magnus (2011) "Challenges of Managing an Urban Commons" (peer-review paper) 1-17, (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Johansson, Magnus (2011) "The uses and abuses of Elinor Ostrom’s concept of commons in urban theorizing" (paper) 17, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus (2010) "Developing an ESD Curriculum in Higher Education through Action Reserach - a first step through a working model" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hansson, Mattias, Brandt, Sami, Gudmundsson, Petri (2009) "Bayesian Probability Maps For Evaluation Of Cardiac Ultrasound Data" (peer-review paper) p 45-56, URL [länk],

  Johansson, Magnus, Szybek, Piotr (2009) "The Picture of Environmental Problems and Their Situation in the Human World" (peer-review paper)

  Johansson, Magnus (2009) "Environmental Students Expressions of Their Working Life" (poster)

  Johansson, Magnus, Hellström, Åsa (2009) "Research circles as a way of creating meetings between researchers, teachers and the local community." (peer-review paper)

  Johansson, Magnus, Læssøe, Jeppe (2008) "Mediator Competencies and Approaches to Participatory Education for Sustainable Development" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Szybek, Piotr (2003-09-17) "Education as Empowerment: between Political Power, Working Life and Personal Responsibility" (peer-review paper)

  Johansson, Magnus (2003-09-17) "Can Higher Education Create Experts to Solve Environmental Problems?" (peer-review paper)

  Rapporter
  Johansson, Magnus (red./ed.) | Johansson, Magnus, Altundal, Sadiye, Ek, Susann, Forsell, Rebecka, Jansson, Lisa, Lewerentz, Gunilla, Mazzoni, Rose-Marie, Olson, Eva, Tapia, Pablo, Wieslander, Emelie (2011) Slutrapport från Garagets forskningscirkel om lokal hållbar stadsutveckling. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus (2011) Förslag på arbetssätt för att utveckla forskningssamverkan kring hållbar stadsutveckling i Malmö. Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU), (PDF document) (application/pdf)

  Elias, Kerstin, Forsemalm, Joakim, Gustafsson, Jan, Johansson, Elin, Johansson, Magnus, Montin, Stig, Lilled, Lars, Löf, Ylva (2011) Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. : en studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö. Mistra Urban Futures, 54, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Andersson, Mats, Nordesjö, Kettil (2010) Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Læssøe, Jeppe, Madsen, Katrine Dahl (2004) Evalueringsrapport til demokrati på tværs projektet. Danmarks Pedagogiska Universitet., URL [länk],

  Klintman, Mikael, Mårtensson, Kjell, Johansson, Magnus (2003) Bioenergi för uppvärmning - hushållens perspektiv. Department of Sociology Lund University, 3-98, ISBN 91-7267-148-3, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Malmö högskolas representant i ledningsgruppen för K2 - nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

blackbox blackbox
MAGNUS JOHANSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657175
photo of Magnus Johansson Magnus Johansson