MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Mia Persson
universitetslektor

citat P kontra NP - en gåva till matematiken från datavetenskap citat

Kontaktuppgifter

E-post:mia.persson@mah.se
Telefon:040-66 57772
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
blackbox blackbox
MIA PERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57772
www.mah.se
photo of Mia Persson Mia Persson