MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Monika Edgren

citat Jag forskar just nu om berättande om sexuellt våld. citat

Monika Edgren är professor i genusvetenskap och docent i historia. Hon har forskat om familjehistoria i Sverige under 1800-talet, konstruktioner av plats/rum, strukturell diskriminering och sexuellt våld. Hennes senaste bok (2009) heter Hem tar plats. En feministisk kritik av flyttandets politik i Sverige under 1970-talet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:monika.edgren@mau.se
Telefon:040-6657270
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationer på Libris
Intervju i Sveriges Radio P1
Intervju i kulturradion, Sveriges Radio P1
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Andersson, Ulrika, Edgren, Monika (2018) "Vulnerability, Agency and the Ambivalence of Place in Narratives of Rape in Three High-Profile Swedish Cases" Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender Research;, 1-13, Taylor & Francis, ISSN 0803-8740, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2016) "Trauma : ett tveeggat narrativ om våldtäkt och som stöd i bevisprövning av våldtäkt" Retfaerd : Nordic Journal of law and Justice;3, 17-30, DJØF Publishing, ISSN 0105-1121, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2012) "Sexuellt våld i vittnesberättelser om massakern på armenier 1915-1916" Scandia Tidskrift för historisk forskning;2, 87-117, Sekel bokförlag, ISSN 0036-5483,

  Edgren, Monika (2011) "Berättelser om sexuellt våld i feministisk forskning" Tidksrift för genusvetenskap;4, 115-134, Linköpings universitet. Tema genus, ISSN 1654-5443, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2011) "About Home and Giving Voice to Experiences of Marginalization: a feminist reading of the 1970s social report-books about migration policy in Sweden" Scandinavian Journal of History;4, 500-516, Routledge Taylor & Francis, ISSN 0346-8755, DOI [länk],

  Edgren, Monika (2010) "Colonizing Women`s Bodies : Population Policies and Nationhood in Eighteenth-Century Sweden" Journal of Women`s History;2, 108-132, Johns Hopkins University Press, ISSN 1042-7961, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2010) "Genushistoria och den tvärvetenskapliga genusforskningen" Scandia;1, 40-56, ISSN 0036-5483, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2008) "Förtryckets komplexitet : Om behovet av nya analysverktyg inom arbetarhistorien" Scandia;1, 63-82, ISSN 0036-5483, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2004) "Att återupprätta äran: språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid" Kvinnovetenskaplig tidskrift;3, 74-90,

  Vetenskapliga artiklar
  Edgren, Monika, Andersson, Ulrika, Karlsson, Lena, Nilsson, Gabriella (2016) "Våldtäkt i Sverige 1990-2013 : ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer" Gränsløs. Tidksrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;6, 82-91, Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2013) "Minne och talandets historia" Tidskrift för genusvetenskap;1, 69-72, Linköpings universitet. Tema genus, ISSN 1654-5443, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Edgren, Monika, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2008) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;2, 3-4, ISSN 1654-5443, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Edgren, Monika (2009) Hem tar plats: ett feministiskt perspektiv på flyttandets politik i 1970-talets sociala rapportböcker. Sekel bokförlag, 157, ISBN 978-91-85767-16-8,

  Edgren, Monika (2001) Från rike till nation. Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet. Lagerbringbiblioteket, ISBN 91-88-930-97-1,

  Antologibidrag
  Greiff, Mats, Johansson, Roger (red./ed.) | Edgren, Monika (2016) Går det att köpa känsloarbete? : Den svenska tidningspressdebatten om köpt hushållsarbete 1990-2015. I ständig rörelse : mellan arbete, kultur och didaktik : en vänbok till Lars Berggren, Mezzo Media, 44-64, ISBN 978-91-639-2284-8,

  de los Reyes, Paulina (red./ed.) | Edgren, Monika (2014) Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013. Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, Fritze, 35-60, ISBN 9789138241219, ISSN 0375-250X, URL [länk],

  Blomberg, Eva, Niskanen, Kirsti (red./ed.) | Edgren, Monika (2013) Diskriminering av kvinnor : om nödvändigheten av ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Arbete och jämställdhet : förändringar under femtio år, SNS, 108-132, ISBN 978-91-86949-30-3,

  Berggren, Lars, Greiff, Mats, Johansson, Jesper, Svanberg, Johan, Thor, Malin (red./ed.) | Edgren, Monika, Edgren, Lars (2010) Samma kapitalister här som där? Fabriksbränder och kvinnliga migrantarbetare i New York 1911 och Shenzhen 1993. Samhällshistoria i fokus : en festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur, Big Bad Books, 131-155, ISBN 978-91-978980-0-3,

  Lundberg, Victor (red./ed.) | Edgren, Monika (2007) Antidiskrimineringens dilemman. Representationer i Kommunalarbetaren 2003-2004. Arbetarhistoria i brytningstid : Landskrona i maj 2005, 162-187, ISBN 978-91-633-0639-6,

  de los Reyes, Paulina (red./ed.) | Edgren, Monika (2006) Antidiskrimineringens dilemma. Representationer i Kommunalarbetaren 2003-2004. Statens offentliga utredningar; 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Fritzes, 175-206, URL [länk],

  Edgren, Monika (2004) Ålders- och generationsskillnad i ett intersektionellt perspektiv. Sociala konflikter och kulturella processer, Malmö högskola, ISBN 91-7104-035-8,

  Övrig publicering
  Edgren, Monika, de los Reyes, Paulina, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2008) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;3-4;Tema: Klass, s 3-4, ISSN 1654-5443,

  Edgren, Monika (2008) "The Politics of the Veil" Scandia;2, 156-158, ISSN 0036-5483, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2007) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;1/2;Tema: Konst - scen, film, forskning, s 3-4, ISSN 1654-5443,

  Edgren, Monika, Sarrimo, Cristine, Smitt, Helena (2007) "Från redaktionen" Tidskrift för genusvetenskap;4, s 3-4, ISSN 1654-5443,

  Edgren, Monika (2007) "Joan Wallach Scott: Parité. Sexual equality and the Crisis of French Universalism" Scandia;2, 153-155, ISSN 0036-5483, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Edgren, Monika (2006) "Sara Edenheim: Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genalogi" Scandia;2, 131-133, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Edgren, Monika (2006) "Maria Sundkvist: Klassernas klasser. Gymnasieföreningar i läroverk och gymnasieskolor 1846-2006" Scandia;2, 119-121, ISSN 0036-5483, URL [länk],

  Edgren, Monika (2003) "Birgitta Plymoths avhandling: Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914." Scandia;2, 293-295, ISSN 0036-5483, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Övriga
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657270
photo of Monika Edgren Monika Edgren