MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ola Jingryd
universitetslektor

citat Forskar i rättsvetenskap och fastighetsvetenskap med fokus på fastighetsmäklare och bostads- och fastighetsmarknaden. Har författat läroboken "Fastighetsförmedling" tillsammans med Lotta Segergren samt "Fastighetsförmedling: övningsbok" med Anders Kjellström. Bägge används som kurslitteratur vid Malmö högskola och andra lärosäten som har fastighetsmäklarutbildningar. citat

Kontaktuppgifter

E-post:ola.jingryd@mau.se
Telefon:040-6657254
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Jingryd, Ola (2012) Impartial legal counsel in real estate conveyances : the Swedish broker and the latin notary. Royal Institute of Tecnhology (KTH), 308, ISBN 978-91-85783-28-1, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Jingryd, Ola (2008) Impartial contract-engineeering in real estate transactions : the Swedish broker and the Latin notary. Infrastructure, Kungliga Tekniska högskolan, ISBN 91-975984-9-6, ISSN 1104-4101, URL [länk], .

  Jingryd, Ola (2008) Impartial Contract-Engineering in Real Estate Transactions: The Swedish Broker and the Latin Notary. Kungliga Tekniska högskolan, 131, ISBN 91-975984-9-6, ISSN 1104-4101, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Jingryd, Ola (2016) "Fastighetsmäklaren och köpekontraktet" Juridisk Tidskrift;2015/16, 531-557, Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift, ISSN 1100-7761, URL [länk],

  Böcker
  Jingryd, Ola, Kjellström, Anders (2017) Fastighetsförmedling : övningsbok, Andra upplagan. Studentlitteratur, 278, ISBN 978-91-44-11675-4,

  Jingryd, Ola, Segergren, Lotta (2015) Fastighetsförmedling. Studentlitteratur, 331, ISBN 978-91-44-10554-3,

  Antologibidrag
  Sidoli, Julian, Vols, Michel, Kiehl, Marvin Noah Frank (red./ed.) | Jingryd, Ola (2017) The Real Estate Broker and the Duty to Counsel : A Study of Incentives. Regulating the City : Contemporary Urban Housing Law, Eleven International Publishing, 109-126, ISBN 978-94-6236-711-1, 978-94-6274-619-0,

  Rapporter
  Bohman, Helena, Jingryd, Ola (2015) BID Sofielund : fastighetsägares roll i områdesutveckling. 73, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • F.d. ledamot i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd

blackbox blackbox
OLA JINGRYD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657254
www.mah.se
photo of Ola Jingryd Ola Jingryd