MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ola Jingryd
universitetslektor

citat Forskar i rättsvetenskap och fastighetsvetenskap med fokus på fastighetsmäklare och bostads- och fastighetsmarknaden. Har författat läroboken "Fastighetsförmedling" tillsammans med Lotta Segergren samt "Fastighetsförmedling: övningsbok" med Anders Kjellström. Bägge används som kurslitteratur vid Malmö högskola och andra lärosäten som har fastighetsmäklarutbildningar. citat

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ola.jingryd@mau.se
Telefon:040-6657254
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Jingryd, Ola (2012) Impartial legal counsel in real estate conveyances : the Swedish broker and the latin notary. Royal Institute of Tecnhology (KTH), 308, ISBN 978-91-85783-28-1, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Jingryd, Ola (2008) Impartial contract-engineeering in real estate transactions : the Swedish broker and the Latin notary. Infrastructure, Kungliga Tekniska högskolan, ISBN 91-975984-9-6, ISSN 1104-4101, URL [länk], .

  Jingryd, Ola (2008) Impartial Contract-Engineering in Real Estate Transactions: The Swedish Broker and the Latin Notary. Kungliga Tekniska högskolan, 131, ISBN 91-975984-9-6, ISSN 1104-4101, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Jingryd, Ola (2016) "Fastighetsmäklaren och köpekontraktet" Juridisk Tidskrift;2015/16, 531-557, Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift, ISSN 1100-7761, URL [länk],

  Böcker
  Jingryd, Ola, Kjellström, Anders (2017) Fastighetsförmedling : övningsbok, Andra upplagan. Studentlitteratur, 278, ISBN 978-91-44-11675-4,

  Jingryd, Ola, Segergren, Lotta (2015) Fastighetsförmedling. Studentlitteratur, 331, ISBN 978-91-44-10554-3,

  Antologibidrag
  Sidoli, Julian, Vols, Michel, Kiehl, Marvin Noah Frank (red./ed.) | Jingryd, Ola (2017) The Real Estate Broker and the Duty to Counsel : A Study of Incentives. Regulating the City : Contemporary Urban Housing Law, Eleven International Publishing, 109-126, ISBN 978-94-6236-711-1, 978-94-6274-619-0,

  Rapporter
  Bohman, Helena, Jingryd, Ola (2015) BID Sofielund : fastighetsägares roll i områdesutveckling. 73, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • F.d. ledamot i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd

blackbox blackbox
OLA JINGRYD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657254
www.mah.se
photo of Ola Jingryd Ola Jingryd