MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Patrik Hall
professor

Patrik Hall, professor i statsvetenskap. Forskning om managementreformer, organisationsomvandling och byråkratiseringstendenser i offentlig förvaltning.


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:patrik.hall@mau.se
Telefon:040-6657156
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
Film: Management inom offentlig förvaltning
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hall, Patrik, Hysing, Erik (2018) "Advancing voluntary chemical governance? The case of the Swedish textile industry dialogue" Journal of Environmental Planning and Management;, Taylor & Francis, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Hall, Patrik (2017) "A Projectified Public Administration How Projects in Swedish Local Governments Become Instruments for Political and Managerial Concerns" Statsvetenskaplig tidskrift;1, 185-205, Statsvetenskapliga förbundet, ISSN 0039-0747, (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik, Löfgren, Karl (2016) "Innovation Policy as Performativity : the Case of Sweden" International Journal of Public Administration;, Taylor & Francis, ISSN 1532-4265, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik, Löfgren, Karl, Peters, Gregory (2015) "Greening the street-level procurer : challenges in the strongly decentralized Swedish system" Journal of consumer policy;, Springer, ISSN 1573-0700, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2013) "Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 37-59, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik (2012) "Quality improvement reforms, technologies of government, and organizational politics : the case of a Swedish women’s clinic" Administrative Theory and Praxis;4, 578-601, M.E. Sharpe, ISSN 1084-1806, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik, Kettunen, Pekka, Löfgren, Karl, Ringholm, Toril (2009) "Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?" Local Government Studies;5, 515-538, Routledge, ISSN 1743-9388, 0300-3930, DOI [länk],

  Hall, Patrik (2008) "Throwing Discourses in the Garbage Can: The Case of Swedish ICT Policy" Critical Policy Studies;1, 25-44, Routledge, ISSN 1750-8762, DOI [länk],

  Hall, Patrik (2008) "Opportunities for Democracy in Cross-border Regions? Lessons from the Øresund Region" Regional Studies;3, 423-435, Routledge, DOI [länk],

  Hall, Patrik (2004) "Autonoma krafter och beroende människor: diskursiv makt inom svensk" Statsvetenskaplig Tidskrift;2, 97-124,

  Hall, Patrik (2004) "“’Krig mot allt och alla’: Strindbergsfejden som politisk offentlighet”" Scandia;1, 21-59,

  Hall, Patrik, Löfgren, Karl (2004) "The rise and decline of a visionary policy: Swedish ICT-policy in retrospect" Information Polity;3/4, 149-165, ISSN 1570-1255,

  Vetenskapliga artiklar
  Hall, Patrik (2009) "Den leende nationen" Internationella studier;4, 74-82, Utrikespolitiska institutet, ISSN 0020-952X,

  Hall, Patrik, Löfgren, Karl, Stoltz, Pauline (2002) "Att skapa framtiden – styrningsdilemman inom svensk IT-politik" Nordisk Administrativt Tidsskrift;4, 349-366,

  Böcker
  Hall, Patrik (2015) Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av svensk förvaltning. Liber, 260, ISBN 9789147112401, URL [länk],

  Hall, Patrik (2012) Managementbyråkrati: organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning. Liber, 336, ISBN 978-91-47-09680-0,

  Hall, Patrik, Stubbergaard, Ylva (red./ed.) | (2008) Demokrati och makt : vänbok till Lennart Lundquist. Statsvetenskaplig tidskrift, 492 s, ISBN 91-88306-70-4, 978-91-88306-70-8,

  Hall, Patrik, Löfgren, Karl (2006) Politisk styrning i praktiken. Liber, 234, ISBN 978-91-47-07621-5, (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik, Sjövik, Kristian, Stubbergaard, Ylva (2005) Nätverk söker förankring : Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv. Studentlitteratur, 267 s, ISBN 91-44-03985-9,

  Hall, Patrik (2000) Den svenskaste historien: nationalism i Sverige under sex sekler. Carlsson Bokförlag, ISBN 9172039477,

  Antologibidrag
  Pierre, Jon (red./ed.) | Hall, Patrik (2015) The Swedish Administrative Model. Oxford University Press, 299-314, ISBN 9780199665679,

  Sandberg, Åke (red./ed.) | Hall, Patrik (2013) NPM in Sweden : The Risky Balance between Bureaucracy and Politics. Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 406-419, ISBN 978-91-86949-37-2, (PDF document) (application/pdf)

  Adolfsson, Petra, Solli, Rolf (red./ed.) | Hall, Patrik (2009) Managementreformer som organisatorisk maktkamp. Studentlitteratur, s 159-181, ISBN 978-91-44-05780-4,

  Hall, Patrik (2008) "Kontinuerlig konvulsion" : organisatorisk makt och politisk förändring. Statsvetenskaplig tidskrift, s 265-289, ISBN 91-88306-70-4, 978-91-88306-70-8,

  Lundberg, Urban, Tydén, Mattias (red./ed.) | Hall, Patrik (2008) Flaggor och loggor: nationer och organisationer som imaginära gemenskaper. Institutet för Framtidsstudier, s 131-152, ISBN 978-91-85619-16-0, ISSN 1654-191X,

  Stubbergaard, Ylva, Hall, Patrik (red./ed.) | Sjövik, Kristian (2008) Att utbilda tjänstemän i ljuset av Bologna. Statsvetenskaplig tidskrift, Lund, ISBN 978-91-88306-70-8, (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik (2003) Diskursanalys av nationell identitet. Liber, ISBN 91-47-07202-4,

  Konferensbidrag
  Hall, Patrik, Löfgren, Karl, Nilsson, Tom (2011) "Bureaucratic autonomy revisited: informal aspects of agency autonomy in Sweden" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2011) "Effekter av politikens projektifiering – förändring eller konservering? En studie av Malmö Stads projektverksamheter" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik, Nilsson, Tom, Löfgren, Karl (2009) "The small, but significant steps taken by the men within: a complementary understanding of incremental public organisation changes" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik, Nilsson, Tom, Löfgren, Karl (2008) "Bureau-Shaping Theories and Public Management Reforms" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik (2008) "The politics of organisational power: Implementing management reforms through voluntary coercion" (paper)

  Hall, Patrik (2007) "Organisatorisk makt och svenska New Public Management-reformer" (paper)

  Rapporter
  Hall, Patrik, Montin, Stig (2007) Governance Networks and Democracy at Regional and Local Level in Sweden. Roskilde University, Centre for Democratic Network Governance,
blackbox blackbox
PATRIK HALL
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657156
www.mah.se
photo of Patrik Hall Patrik Hall