MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Hillbur
prorektor/professor, biträdande

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi.


Kontaktuppgifter

E-post:per.hillbur@mau.se
Telefon:040-6658031
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 12, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ngozi, Semeni, Mshenga, P, Hillbur, Per, Kakuhenzire, R (2017) "Efficiency of participatory research approaches among smallholder farmers" International Journal of Agriculture and Environmental Research;2, 2452-2464, Malwa International Journal Publication, ISSN 2455-6939, (PDF document) (application/pdf)

  Hillbur, Per, Ideland, Malin, Malmberg, Claes (2016) "Response and responsibility : fabrication of the eco-certified citizen in Swedish curricula 1962–2011" Journal of Curriculum Studies;, Taylor & Francis, ISSN 0022-0272, DOI [länk],

  Tegbaru, Amare, FitsSimons, John, Kirscht, Holger, Hillbur, Per (2015) "Resolving the Gender Empowerment Equation in agricultural research : A systems approach" Journal of Food, Agriculture & Environment;3&4, 131-139, WFL Publisher, ISSN 1459-0263, DOI [länk],

  Hillbur, Per (2013) "Good to Be Different? : On Cosmopolitanism, Pluralism and `the Good Child` in Swedish Educational Policy" Educare;2, 9-26, 1653-1868, ISBN 978-91-7104-491-4, 978-91-7104-490-7, (PDF document) (application/pdf)

  Alhamidi, Sameer K, Gustafsson, Mats, Larsson, Hans, Hillbur, Per (2003) "The cultural background of the sustainability of the traditional farming system in the Ghouta, oasis of Damascus, Syria" Agriculture and Human Values;3, 231-240, Kluwer Journals Online, ISSN 0889-048X,

  Böcker
  Hillbur, Per (red./ed.) | (2009) Närnaturens mångfald. Planering och brukande av Arriesjöns strövområde.. ISBN 978-91-977233-3-6,

  Hillbur, Per, Riddersporre, Bim (red./ed.) | (2007) Fantasi och förutseende. Lärarutbildning som kreativ process. Malmö högskola, Lärarutbildningen, ISSN 1101-7643,

  Antologibidrag
  Ideland, Malin, Malmberg, Claes, Hillbur, Per (2015) Det KRAV-märkta barnet : Om subjektskonstruktioner i lärande för hållbar utveckling.. Vetenskapsrådet, 85-95, ISBN 978-91-7307-305-9, (PDF document) (application/pdf)

  Lieberg, Mats, de Laval, Suzanne, Åkerblom, Petter (red./ed.) | Hillbur, Per (2010) Berättelsers ursprung och kraft. Borea, s 65-80, ISBN 978-91-89140-65-3,

  Hillbur, Per, Lisberg Jensen, Ebba (2009) Låt det här vara mörkt! Samrådsmöten kring ett strövområde.. ISBN 978-91-977233-3-6,

  Hillbur, Per (2009) Inledning: Närnaturens mångfald.. ISBN 978-91-977233-3-6,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Broström, Anna, Eliasson, Per, Hillbur, Per (2008) Mellan åkern och havet: Malmös rekreationsöar och postproduktiva frirum.. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 121-137, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Övrig publicering
  Malmberg, Claes, Hillbur, Per (2011) "Subject Construction in Education for Sustainable Development – and Outdoor Education?" Malmö University, URL [länk],
blackbox blackbox
PER HILLBUR
PROREKTOR / PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Ledning
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658031
www.mah.se
photo of Per Hillbur Per Hillbur