MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Per Lindquist

Fil.dr. i sociolog. Lektor i miljövetenskap. Forskning kring energi, miljö och demokrati.

Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe: