MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Peter Parker
universitetslektor

Peter Parker är fil. dr. i socialantropologi med inriktning mot förståelse av organisationer. På senare tid har forskningen inriktats på frågor om de komplexa förhandlingar som utgör en avgörande del stadens styrning och utveckling. Detta har studerats bland annat i avseende på hur stadsförnyelse legitimeras, i frågor om olika gruppers möjlighet att delta i utveckling och förvaltning av offentliga platser samt om frågor tillfällig användning och planering.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Forskningsplattformar

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa
Rethinking Democracy pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:peter.parker@mau.se
Telefon:040-6657607
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Parker, Peter, Schmidt, Staffan (2017) "Enabling urban commons" CoDesign : International Co-Design Journal of CoCreation in Design and the Arts;3, 202–213, Taylor & Francis, ISSN 1571-0882, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Schmidt, Staffan (2016) "Commons-based Governance in Public Space : User Participation and Inclusion" Nordic Journal of Architectural Research;3, 114-139, SINTEF Academic Press, ISSN 1893-5281, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Madureira, Mafalda (2015) "Housing context and legitimacy in the transformation of a stigmatized estate : the case of Rosengård" Journal of Housing and the Built Environment;, Springer, ISSN 1566-4910, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | (2014) Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 136 s., ISBN 978-91-981058-7-2 (tryck), ISSN 978-91-981058-6-5 (pdf), (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Parker, Peter, Vogel, Nina, Diedrich, Lisa | Diedrich, Lisa, Friesen, Mike, Hendriks, Mark, Lindgren, Christel, Moll, Claudia (red./ed.) (2018) Design and Democracy. Landscape Architecture Europe #5 : Care/ Create/ Act, Blauwdruk, 285-291, ISBN 978-94-9247-430-8, URL [länk],

  Parker, Peter, Vogel, Nina, Diedrich, Lisa | Kaae Fisker, Jens, Chiappini, Letizia, Pugalis, Lee, Bruzzese, Antonella (red./ed.) (2018) Investigating the democratic potential of temporary uses in urban redevelopment projects. Enabling Urban Alternatives: Crises, Contestation, and Cooperation, Palgrave Macmillan, 85-108, ISBN 978-981-13-1530-5, DOI [länk], URL [länk],

  Listerborn, Carina, Grundström, Karin, Claesson, Ragnhild, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus, Parker, Peter (red./ed.) | Parker, Peter (2014) Samproduktion av platser : former för deltagande i utveckling av mötesplatser längs Rosengårdstråket. Holmbergs, 63-72, ISBN 978-91-981058-6-5, 978-91-981058-7-2, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Besednjak Valic, Tamara, Modic, Dolores, Lamut, Urša (red./ed.) | Parker, Peter, Johansson, Magnus (2012) Challenges and potentials in collaborative management of urban commons. Vega Press, Ltd, 92-113, ISBN 978-0-9568625-6-3, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Martin, Lundberg, Heléne (red./ed.) | Parker, Peter, Ekelund, Christer (2011) A new role for government in regional development. Palgrave Macmillan, 22-39, ISBN 978-0-230-27330-6,

  Konferensbidrag
  Parker, Peter, Delshammar, Tim, Johansson, Magnus (2012) "Planning for appropriation : public space led development to integrate a fragmented city" (peer-review paper) 18, (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Johansson, Magnus (2011) "Challenges of Managing an Urban Commons" (peer-review paper) 1-17, (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Johansson, Magnus (2011) "The uses and abuses of Elinor Ostrom’s concept of commons in urban theorizing" (paper) 17, (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter (2007) "Sensemaking and teamwork- understanding the relationship between management discourse and work practice" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Parker, Peter, Ekelund, Christer (2006) "A new role for government in regional development" (peer-review paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Programansvarig för magisterprogrammet Hållbar Stadsutveckling: ledning och organisering

blackbox blackbox
PETER PARKER
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657607
photo of Peter Parker Peter Parker