MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Olof Hallin
seniorprofessor

Per Olof Hallin är professor i kulturgeografi. Hans forskning är främst inriktad mot risk och sårbarhetsanalyser i urbana områden samt städers sociala och ekologiska omställning. I samarbete med forskarkollegor har han utvecklat metoder för risk- och sårbarhetsanalyser. Se MVA-metoden www.mva-metoden.se


Kontaktuppgifter

E-post:per-olof.hallin@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:070 4158146
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Böcker
  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristofersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (2014) Att laga revor i samhällsväven : om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 186, ISBN 9789187997006, 9789187997013, (PDF document) (application/pdf)

  Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof (2013) Stadens bränder. D. 1, Anlagda bränder och Malmös sociala geografi. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 92, ISBN 9789197723398, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof (2013) Sociala risker : en begrepps- och metoddiskussion. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 76, ISBN 978-91-9810-5-8, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2011) Varför kastar de sten? : om konflikter och erkännande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 33, ISBN 978-91-7383-155-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gren, M, Hallin, Per Olof (2003) Kulturgeografi - en ämnesteoretisk introduktion. Liber, 224, ISBN 91-47-06504-4,

  Clark, Eric, Hallin, Per Olof, Widgren, Mats (red./ed.) | (2003) Tidrumsfragment. Kulturgeografiska inst. Stockholms universitet, 256, ISBN 91-974448-3-9, ISSN 0585-3508,

  Antologibidrag
  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne (2014) Grannskap och socialt kapital. Malmö University Publications In Urban Studies, 101-112, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Ek, Richard, Gerell, Manne, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof, Herbert, Mikaela, Nieminen Kristoffersson, Tuija, Nilsson, Annika, Tykesson, Mona (red./ed.) | Gerell, Manne, Hallin, Per-Olof (2014) Att arbeta med grannskapsutveckling och sociala risker. Malmö University Publications In Urban Studies, 127-141, ISBN 978-91-87997-00-6,

  Lisberg Jensen, Ebba, Ouis, Pernilla (red./ed.) | Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö University Publications in Urban Studies, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Hallin, Per Olof, Johansson, Magnus (2008) Stadens socio-ekologiska omvandling: Innovationsspridning och hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 151-163, ISBN 978-91-977233-2-9,

  Rapporter
  Blom, Karin, Guldåker, Nicklas, Hallin, Per-Olof (2013) ORSA : områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys. Länsstyrelsen i Skåne, 85, ISBN 978-91-87423-30-7, (PDF document) (application/pdf)

  Hallin, Per-Olof, Jashari, Alban, Listerborn, Carina, Popoola, Margareta (2010) Det är inte stenarna som gör ont : Röster från Herrgården, Rosengård - om konflikter och erkännande. Urbana studier, Malmö högskola, 274, ISBN 978-91-977233-5-0, ISSN 1654-6881, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
PER OLOF HALLIN
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell 070 4158146
photo of Per Olof Hallin Per Olof Hallin