MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sandra Jönsson
universitetslektor

citat Arbetslivsforskning är ett stort område och innefattar en mängd olika aspekter. För att beskriva min forskningsinriktning kan följande nyckelord användas: organisation, arbetsvillkor, ledarskap och hälsa/välbefinnande. citat

Fil.dr., Docent i psykologi med inriktning ledarskap och organisation.


Kontaktuppgifter

E-post:sandra.jonsson@mau.se
Telefon:040-6657604
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida på CTA
Publiceringar i Libris
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt S, Anders (2013) "Det finns inget mer svenskt än IKEA" Arbetsmarknad och Arbetsliv;2, 27-40, Karlstad Universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Jönsson, Sandra, Denti, Leif, Kan, Chen (2013) "Social climate as a mediator between leadership behavior and employee well-being in a cross-cultural perspective" Journal of Management Development;10, 1040 - 1055, Emerald, ISSN 0262-1711, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) ""Det finns inget mer svenskt än IKEA"" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 27-40, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Ek, Anne-Charlotte, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Malmberg, Claes (2013) "The tension between marketisation and academisation in higher education" Studies in Higher Education;9, 1305-1318, Taylor & Francis, ISSN 0307-5079, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra (2012) "Psychosocial work environment and prediction of job satisfaction among Swedish registered nurses and physicians : a follow-up study" Scandinavian Journal of Caring Sciences;2, 236–244, Wiley, DOI [länk],

  Böcker
  Jönsson, Sandra, Lindqvist Scholten, Christina (2010) Påbjuden valfrihet? : om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 57 s, ISSN 978-91-86491-48-2,

  Konferensbidrag
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Lindqvist Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2012) "Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika" (paper) 2, (PDF document) (application/pdf)

  Ek, Anne-Charlotte, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Malmberg, Claes (2011) "Högskoleutbildning i spänningsfältet mellan akademisering och marknadifiering" (paper) 1-5, SUHF, Sveriges universitets-och högskoleförbund, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Jain, A., Hollis, D., Andreou, N., Wehrle, F. (red./ed.) | Muhonen, Tuija, Jönsson, Sandra (2012) "A cross-cultural study of leadership and organizational factors predicting well-being : China and Sweden" 192-93, European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP), ISBN 978-0-9554365-9-8,

  Ek, Anne-Charlotte, Ekstrand, Britten, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Karlsson, Leif, Malmberg, Claes (2010) "Vilka avtryck i verksamheten sätter behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning? Ett projekt med Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola i samverkan" 189 s, URL [länk],

  Ek, Anne-Charlotte, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Malmberg, Claes (2010) "Bologna möter tre institutionskulturer" 175, URL [länk],
blackbox blackbox
SANDRA JÖNSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657604
photo of Sandra Jönsson Sandra Jönsson