MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sandra Jönsson
universitetslektor

Fil.dr., Docent i psykologi med inriktning ledarskap och organisation.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:sandra.jonsson@mau.se
Telefon:040-6657604
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida på CTA
Publiceringar i Libris
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Cowen Forssell, Rebecka, Bäckström, Martin (2017) "Assessing exposure to bullying through digital devices in working life: two versions of a cyberbullying questionnaire (CBQ)." Psychology;3, 477-494, Scientific Research Publishing -, ISSN 2152-7180, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Jönsson, Sandra, Bäckström, Martin (2017) "Consequences of cyberbullying behaviour in working life" International Journal of Workplace Health Management;10, 376-390, Emerald, ISSN 1753-8351, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Schölin, Tobias (2016) "Process of change : competence development as a restructuring strategy" Journal of Management Development;1, 2-16, Emerald, ISSN 0262-1711, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Schölin, Tobias (2014) "Potentials facilitators of workplace learning in a TPS based company" Journal of management development;10, 1004-1018, Emerald, ISSN 0262-1711, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2014) "Illusive inclusion : construction of leaders and employees based on nationality" Cross Cultural Management;2, 245-260, Emerald, ISSN 1352-7606, DOI [länk],

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) ""Det finns inget mer svenskt än IKEA"" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 27-40, Arbetsmarknadsstyrelsen, ISSN 1400-9692, (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders S (2013) "Det finns inget mer svenskt än IKEA" Arbetsmarknad och Arbetsliv;2, 27-40, Karlstad Universitet, ISSN 1400-9692, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Muhonen, Tuija, Jönsson, Sandra, Denti, Leif, Kan, Chen (2013) "Social climate as a mediator between leadership behavior and employee well-being in a cross-cultural perspective" Journal of Management Development;10, 1040 - 1055, Emerald, ISSN 0262-1711, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ek, Anne-Charlotte, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Malmberg, Claes (2013) "The tension between marketisation and academisation in higher education" Studies in Higher Education;9, 1305-1318, Taylor & Francis, ISSN 0307-5079, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra (2012) "Psychosocial work environment and prediction of job satisfaction among Swedish registered nurses and physicians : a follow-up study" Scandinavian Journal of Caring Sciences;2, 236–244, Wiley, DOI [länk],

  Böcker
  Jönsson, Sandra, Lindqvist Scholten, Christina (2010) Påbjuden valfrihet? : om långpendlares och arbetsgivares förhållningssätt till regionförstoringens effekter. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, 57 s, ISBN 978-91-86491-48-2,

  Konferensbidrag
  Muhonen, Tuija, Jönsson, Sandra, Bäckström, Martin, Forssell, Rebecka (2016) "Assessing Exposure to Cyberbullying Behaviour in Working Life" International Journal of Psychology;Issue S1 31st International Congress of Psychology, (other) 22-22, Wiley, ISSN 0020-7594,

  Muhonen, Tuija, Jönsson, Sandra | Jain, A., Hollis, D., Andreou, N., Wehrle, F. (red./ed.) (2012) "A cross-cultural study of leadership and organizational factors predicting well-being : China and Sweden" Book of proceedings : 10th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology;, (other) 192-93, European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP), ISBN 978-0-9554365-9-8,

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Lindqvist Scholten, Christina, Wigerfelt, Anders (2012) "Det finns inget mera svenskt än IKEA, men vi är alla lika olika" , (paper) 2, (PDF document) (application/pdf)

  Ek, Anne-Charlotte, Ideland, Malin, Jönsson, Sandra, Malmberg, Claes (2011) "Högskoleutbildning i spänningsfältet mellan akademisering och marknadifiering" (paper) 1-5, SUHF, Sveriges universitets-och högskoleförbund, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Brunnström, Pål, Gustafsson, Daniel, Jönsson, Sandra (2017) Samverkan inom forskning : Malmö universitets arbete för att understödja, följa upp och utveckla forskningssamverkan. Malmö högskola, 106, ISBN 978-91-87997-06-8, 978-91-87997-07-5, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
SANDRA JÖNSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657604
photo of Sandra Jönsson Sandra Jönsson