MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sissi Ingman
universitetslektor

citat Mitt intresse är Aristoteliska perspektiv på organisering, speciellt hur Hannah Arendts idéer om mänsklig verksamhet kan belysa organisering, organiserad verksamhet och projekt. citat
Sissi Ingman, fil. dr. i informatik. Undervisar i projektledning och organisation.

Kontaktuppgifter

E-post:sissi.ingman@mah.se
Telefon:040-66 57617
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SISSI INGMAN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57617
Sissi Ingman