MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sissi Ingman
universitetslektor

citat Mitt intresse är Aristoteliska perspektiv på organisering, speciellt hur Hannah Arendts idéer om mänsklig verksamhet kan belysa organisering, organiserad verksamhet och projekt. citat

Sissi Ingman, fil. dr. i informatik. Undervisar i projektledning och organisation.


Kontaktuppgifter

E-post:sissi.ingman@mau.se
Telefon:040-6657617
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SISSI INGMAN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657617
Sissi Ingman