MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Simon Siggelsten
universitetslektor

citat De flesta boende i flerbostadshus är positiva till grundtanken med individuell mätning och debitering (IMD), vilken är att endast betala för den egna konsumtionen, men de boendes uppfattning påverkas negativt av bristerna med mätmetoderna. Vissa av bristerna med mätmetoderna är extra tydliga i energieffektiva byggnader och i kombination med dålig lönsamhet rekommenderas där inte IMD av värme. Däremot kan IMD av varmvatten på grund av sin besparingspotential vara ett användbart verktyg för att uppnå Europeiska Unionens mål med nära-nollenergibyggnader, men det bör övervägas att inte bara mäta varmvattnets volym utan även dess temperatur. citat

Simon är teknologie doktor och arbetar som universitetslektor i byggteknik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:simon.siggelsten@mau.se
Telefon:040-6657749
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Siggelsten, Simon (2010) Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus. Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet, 68 s samt två artiklar, ISBN 91-85257-83-4, ISSN 1651-0380, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Siggelsten, Simon, Hansson, Bengt (2010) "Incentives for individual metering and charging" Journal of Facilities Management;4, 299-307, Emerald, ISSN 1472-5967, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Siggelsten, Simon, Olander, Stefan (2010) "Individual heat metering and charging of multi-dwelling residential housing" Structural Survey;3, 207-214, Emerald, ISSN 0263-080X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
SIMON SIGGELSTEN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657749
photo of Simon Siggelsten Simon Siggelsten