MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Stefan Gustafsson
universitetslektor

citat Kvantfysikaliska beräkningar och matematisk modellering citat
Stefan Gustafsson är universitetslektor i tillämpad matematik. Mina forskningsintressen är: Kvantstrukturberäkningar och modellering av atomära processer. Jag har även tidigare forskat på modellering av bofilmer och modeller för tolkning av NMR experiment.

Kontaktuppgifter

E-post:stefan.gustafsson@mah.se
Telefon:040-66 57679
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Fysikaliska modeller inom teoretisk atomfysik
blackbox blackbox
STEFAN GUSTAFSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57679
photo of Stefan Gustafsson Stefan Gustafsson