MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Stefan Gustafsson
universitetslektor

citat Kvantfysikaliska beräkningar och matematisk modellering citat

Stefan Gustafsson är universitetslektor i tillämpad matematik. Mina forskningsintressen är: Kvantstrukturberäkningar och modellering av atomära processer. Jag har även tidigare forskat på modellering av bofilmer och modeller för tolkning av NMR experiment.


Kontaktuppgifter

E-post:stefan.gustafsson@mau.se
Telefon:040-6657679
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Fysikaliska modeller inom teoretisk atomfysik
blackbox blackbox
STEFAN GUSTAFSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657679
photo of Stefan Gustafsson Stefan Gustafsson