MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Stefan Gustafsson
universitetslektor

citat Kvantfysikaliska beräkningar och matematisk modellering citat

Stefan Gustafsson är universitetslektor i tillämpad matematik. Mina forskningsintressen är: Kvantstrukturberäkningar och modellering av atomära processer. Jag har även tidigare forskat på modellering av bofilmer och modeller för tolkning av NMR experiment.


Kontaktuppgifter

E-post:stefan.gustafsson@mau.se
Telefon:040-6657679
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Fysikaliska modeller inom teoretisk atomfysik
blackbox blackbox
STEFAN GUSTAFSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657679
photo of Stefan Gustafsson Stefan Gustafsson