MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Thomas Strandberg
kanslichef

Thomas Strandberg, fil kand.


Kontaktuppgifter

E-post:thomas.strandberg@mau.se
Telefon:040-6657644
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F125
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
THOMAS STRANDBERG
KANSLICHEF
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Allmänna sjukhuset, F125, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657644
photo of Thomas Strandberg Thomas Strandberg