MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Tommy Andersson
universitetslektor

citat Jag är intresserad av gränslandet mellan teoretisk elektroteknik och tillämpad elektronik. Det innefattar för min del speciellt EMC (som handlar om hur man undviker att elektronik stör annan elektronik) och RFID-teknik. citat
Tommy Andersson, tekn.dr. Teoretisk elektroteknik. Undervisar bl.a i elektromagnetism, EMC, signalbehandling.

Kontaktuppgifter

E-post:tommy.andersson@mah.se
Telefon:040-66 57614
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
TOMMY ANDERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57614
photo of Tommy Andersson Tommy Andersson