MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tom Nilsson
universitetslektor

citat Forskar för närvarande om policyinstrument inom projektet MISTRA: Future Fashion. Vår del i projektet syftar till att identifiera en lämplig mix av policy-instrument för att styra kläd- och textilindustrin i en mer hållbar riktning. Det innebär fokus på hur man med hjälp av tvång (i form av lagar och förordningar) och frivillighet (miljömärkning, certifieringar, information och samverkan) kan påverka relevanta aktörer (offentlig sektor, industri, och konsumenter) att agera med större miljöhänsyn. I policystudier står oftast det offentliga i fokus, i form av statliga myndigheter, landsting och kommuner och det är också av intresse i detta projekt, men projektet kommer även att inkludera företag och organisationer. Således kommer även att producenterna och försäljarna att inkluderas genom att de får ta ställning till hur de kan bidra till en positiv utveckling. Projektet leds av Tom Nilsson. Medverkande forskare är Scott McIver och Patrik Hall. Samtliga är statsvetare på Globala Politiska Studier. Projektet löper över fyra år. Delprojektet finansieras med cirka 3,7 miljoner. citat

Tom Nilsson är fil.dr. i Statsvetenskap. Kompetens: policystudier, demokrati, förvaltning, internationella relationer, lokal politik, politiskt deltagande.


Forskningsplattformar

Rethinking Democracy pil visa
Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:tom.nilsson@mau.se
Telefon:040-6657238
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Vem tar hand om våra gamla kläder?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hellström, Anders, Nilsson, Tom, Stoltz, Pauline (2012) "Nationalism vs. Nationalism: The challenge of the Sweden Democrats" Government and Opposition;2, 186-205, John Wiley and Sons, ISSN 0017-257X, DOI [länk], URL [länk],

  Hellström, Anders, Nilsson, Tom (2010) "`We Are the Good Guys`: Ideological Positioning of the Nationalist Party Sverigedemokraterna in Contemporary Swedish Politics" Ethnicities;1, 55-76, SAGE Publications Ltd, ISSN 1468-7968, DOI [länk],

  Artiklar
  Hellström, Anders, Nilsson, Tom, Stoltz, Pauline (2006-12) "Strategier och dilemman" Invandrare & Minoriteter;6, 9-13, Invandrare & Minoriteter, URI [länk],

  Konferensbidrag
  Hall, Patrik, Nilsson, Tom, Löfgren, Karl (2009) "The small, but significant steps taken by the men within: a complementary understanding of incremental public organisation changes" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hellström, Anders, Nilsson, Tom (2008) ""We are the Good Guys": Europeanization of Neo-Nationalism, the case of Sweden" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Hall, Patrik, Nilsson, Tom, Löfgren, Karl (2008) "Bureau-Shaping Theories and Public Management Reforms" (paper) (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
TOM NILSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657238
www.mah.se
photo of Tom Nilsson Tom Nilsson