MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulf Hejman
programledare/universitetsadjunkt

citat Genom att studera hur en yta påverkas under inflytande av en aggressiv miljö kan förståelsen för hur material åldras och bryts ner ökas. Detta är tillämpligt i alla konstruktioner, såväl utomhus som inne i kroppen. citat

Ulf Hejman är universitetsadjunkt på institutionen för Medieteknik och produktutveckling. Hans forskningsintressen är bl.a. Tillämpad matematik, numerisk analys, fysik, ytbehandlingsteknik och konstruktionsmaterial.


Forskningscentrum

Biofilms - Research Center for Biointerfaces pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ulf.hejman@mau.se
Telefon:040-6657183
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lic. uppsats
  Hejman, Ulf (2010) On initiation of chemically assisted crack growth and crack propagation paths of branching cracks in polycarbonate. Ulf Hejman/Media-Tryck AB, 77, ISBN 978-91-633-6462-4, . (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Hejman, Ulf, Bjerkén, Christina (2008) "Investigation of Branching in Polycarbonate Due to Stress Corrosion" (peer-review paper) VUTIUM Brno, Czech Republic,

  Masic, Alma, Bjerkén, Christina, Overgaard, Niels, Heyden, Anders (2008) "Investigation of the Interaction between Biocorrosion and Biofilm Development based on the pH Profile" (poster) IWA, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Masic, Alma, Bjerkén, Christina, Overgaard, Niels, Heyden, Anders (2008) "A Combined Model for Biofilm Development and Biocorrosion" (poster) SIAM,

  Övrig publicering
  Hejman, Ulf, Ståhle, Per, Bjerkén, Christina (2007) "Experiment and simulation of a crack growing by material dissolution" 28, (PDF document) (application/pdf)

  Hejman, Ulf, Ståhle, Per, Bjerkén, Christina (2007) "Experiment och simulering av materialupplösningsspricka" Luleå tekniska universitet, ISSN 1402-1528, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ULF HEJMAN
PROGRAMLEDARE / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657183
www.mah.se
photo of Ulf Hejman Ulf Hejman